Incepând cu data de 19 iulie 2021, toti angajatorii din Romania au obligatia de a informa noii salariaţii cu vârsta până în 45 de ani în legătură cu aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II).

Modificarea legislativă vizează în principal conştientizarea salariaţilor aflaţi la primul loc de muncă, respectiv cei care au obligaţia legală de a-şi alege fondul de pensii de Pilon II în primele 4 luni de la intrarea în piaţa muncii. Astfel, tinerii care nu îşi aleg fondul de pensii la care să contribuie sunt repartizaţi aleatoriu de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) la unul dintre cele 7 fonduri de Pilon II,.

Este important de mentionat faptul ca salariaţii care nu se află la primul loc de muncă nu trebuie să îşi aleagă fondul de pensii, ei fiind deja integraţi în Pilonul II. Din punct de vedere statistic, in prezent, 7,7 milioane de români contribuie deja la un fond de pensii private obligatorii.

Noua obligaţie pentru angajatori este prevazuta de Ordinul nr. 585 / 2 iulie 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi al solidarităţii sociale nr. 64/2003 (Monitorul Oficial 712, Partea I, 19 iulie 2021).

Astfel, la litera M punctul 4, după litera c) se introduce o noua literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

„c¹) să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat;”.

Obligația angajatorilor vizează informarea, începând cu data de 19 iulie 2021, a tuturor salariaților prevăzuți la art. 30 din Legea nr. 411/2004, care guvernează Pilonul II de pensii private, mai exact este vorba despre:

  • angajații sub 35 de ani (pentru care aderare este obligatorie la Pilonul II)
  • angajații între 35-45 de ani (pentru care aderarea este opțională).

Deşi sunt obligaţi să facă această informare tuturor noilor salariaţi cu vârsta sub 45 de ani, angajatorii nu cunosc nici istoricul de muncă, nici starea de apartenenţă (sau nu) la Pilonul II a noilor salariaţi.

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APARP) a pregătit un model de scrisoare pe care angajatorii o pot descărca şi printa sau trimite tuturor salariaţilor. Acest aspect este de natura sa simplifice sis a usureze misiunea angajatorilor in lumina noilor prevederi legale in vigoare.

Aria de expertiza profesionala a OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat cuprinde si servicii profesionale in domeniul dreptului muncii. Astfel, cabinetul nostru acorda, la solicitarea clientilor, servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul  dreptul muncii în ceea ce priveşte relatiile de munca, orice aspecte legale privind contractul colectiv si contractul individual de munca, sanatatea si securitatea in munca sau conflictele de munca.