Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 a fost recent adoptata si prevede faptul ca pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, firmele si PFA-urile vor beneficia de sprijin la plata facturilor la energie electrica si gaze. Legea a fost deja publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 29 octombrie 2021.

Astfel, noua lege modifica OUG 118/2021 care prevede sprijin financiar la plata facturilor pentru consumatorii casnici. Prin intermediul noului act normativ vor beneficia de acest sprijin si alte categorii de clienti finali, printre care se numara si IMM-urile, microindreprinderile, PFA-urile si II-urile. 

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienții casnici, IMM-uri, cabinete medicale și alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale; spitale publice și private; unităţi de învăţământ publice și private, ONG-uri, precum și unități de cult.

In ceea ce priveste schema de sprijin, pentru clienții casnici se prevede acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale.

Este important de retinut faptul ca pentru toţi operatorii economici, clienţi finali, din celelalte categorii, pentru fiecare loc de consum, va opera exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi.

De asemenea, va avea loc scutirea de contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență şi  a accizei si exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

În cazul clienţilor instituţii publice, de genul spitale, unități de învățământ, creșe, ONG-uri, furnizori de servicii sociale și biserici, se aplică prețurile plafonate, la același nivel ca și la casnici, dar nu se mai acordă compensări.

Astfel, la energia electrică, acești consumatori vor plăti cel mult 1 leu/kWh, din care valoarea componentei energiei active este de 0,525 lei/kWh. La gaze, ei vor plăti maximum 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor-marfă din factură va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Consumatorii noncasnici trebuie totuşi sa procedeze in felul urmator : vor trebui să trimită furnizorului o cerere şi o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la categoria de consum in care se încadrează, în funcţie de obiectul lor de activitate. Aceasta procedura se va urma o singură dată pentru toată perioada de iarna.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat ofera consultanta de specialitate in probleme de drept fiscal, pentru persoane fizice si companii, cum ar fi, de exemplu, asistenta si reprezentare juridica in procedurile fiscale de rambursari si restituiri, asistenta juridica in problemele privitoare la TVA si rambursarile de TVA sau asistenta in cadrul inspectiilor fiscale.