În data de 20 iulie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului. Prin această lege s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 12 noiembrie 2020 cu modificări și completări.

Astfel, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii.

Programul de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu;

Pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.

Este important de retinut faptul ca declarațiile pe proprie răspundere pentru Registrul Comertului vor putea fi date și în formă autentică, certificată de avocat sau date la Oficiul Registrului Comerțului.

Pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului;

Una dintre modificarile importante care au fost mentinute prin noua lege se refera la dovada detinerii spatiului cu destinatie de sediu social este aceea ca documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social se va trimite după înregistrarea în registrul comerțului, de catre oficiul registrului comerțului, la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

De asemenea, a fost mentinuta si prevederea conforma careia la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat are o experienta profesionala deosebita in ceea ce priveste indeplinirea procedurilor de inregistrare in Registrul Comertului.  Echipa de avocati a cabinetului nostru va poate ajuta in orice demersuri care au ca obiect pregatirea documentatiei si inregistrarea in Registrul Comertului a operatiunilor privind structura si functionarea companiei dumneavoastra.