In Monitorul Oficial-Partea I nr. 339 din 27 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Principalele masuri de protectie sociala adoptate de Executivul Romaniei prin acest act normativ sunt urmatoarele :

  • Pe perioada starii de urgenta se suspenda termenele si procedurile pentru revizuirea medicalain cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmas, urmand a fi reluate in termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.
  • Plata pensiei de urmas se efectueaza, fara dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, in situatia copiilor urmasi dacă se afla in continuarea studiilor. Dovada continuarii studiilor se prezinta casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale in termen de 30 zile de la data incetarii starii de urgenta.
  • Pe perioada starii de urgenta, asiguratii care solicita dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, si pentru care nu se elibereaza in perioada starii de urgenta o recomandare medicala pot transmite prin posta sau in format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberata anterior instituirii starii de urgenta.
  • Certificatele de concediu medical eliberate in perioada starii de urgenta aferente cazurilor de accident de munca sau boala profesionala se transmit caselor teritoriale de pensii prin posta sau mijloace electronice de transmitere la distanta de catre beneficiarii de indemnizatii sau de catre persoanele juridice care au calitatea de angajatori.
  • In perioada starii de urgenta, despagubirea in caz de deces se acorda la cererea solicitantului, persoana fizica sau juridica, in baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin posta sau mijloace electronice de transmitere la distanta.

Persoana indreptatita va transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritoriala de care apartine, urmatoarele documente:

a)cerere privind acordarea despagubirii in caz de deces

b)copia actului de identitate al solicitantului

c)copia documentelor justificative/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz

d)copia certificatului medical constatator al decesului in caz de boala profesionala

e)dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

Plata despagubirii in caz de deces se face prin mandat postal, la domiciliul solicitantului sau in cont bancar, dupa caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, in termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

 

OANA LIVIA BADEA-CABINET DE AVOCAT va poate oferi consultatii, asistenta si reprezentare juridica in spete si litigii de munca, dar si solutii eficiente in luarea celor mai bune decizii in probleme ce tin de dreptul muncii.