Programul guvernamental IMM LEASING de echipamente si utilaje, reglementat prin Ordonanta de Urgenta nr. 118/2020, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020.

Ordonanta de Urgenta nr. 118/2020 stabileste cadrul general al programului IMM LEASING, urmand ca toate detaliile referitoare la detalierea conditiilor de eligibilitate, caracteristicile concrete ale bunurilor mobile ce fac obiectul programului, sa fie aprobate prin Normele Metodologice ce vor fi emise in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei. 

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE reprezinta un instrument prin care vor fi acordate facilitati de garantare de catre stat sub forma punerii la dispozitia institutiilor financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finantarile de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare in derularea activitatii IMM-urilor, precum si a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati.

Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si vor fi garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei si in procent de maximum 60% din valoarea finantarii pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar.

Conform programului, valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati va fi de 5.000.000 lei, iar perioada si modalitatea de rambursare a finantarilor, vor fi stabilite de finantatori, conform normelor interne ale acestora.

Cu titlu general, Ordonanta de Urgenta nr. 118/2020 prevede faptul ca bunurile mobile ce fac obiectul programului IMM LEASING constau in echipamente IT si tehnologia informatiei, utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri, bunuri si persoane, in scop comercial, care fac obiectul finantarii de tip leasing financiar garantate in cadrul programului.

Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului toate sectoarele de activitate, cu excepția urmatoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Conditiile concrete de punere in aplicare a programului se vor stabili prin Norme Metodologice, care vor fi elaborate de Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 de zile și supuse aprobarii Guvernului. Prin urmare, programul urmeaza sa devina functional incepand din luna septembrie 2020.

Orice afacere trebuie sa fie la curent cu oportunitatile de finantare, mai ales in perioadele economice dificile cum este perioada pe care o traversam. Activitatea OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat pune in valoare experienta practica acumulata in special in dreptul afacerilor, al societatilor comerciale si in dreptul muncii, pentru a oferi clientilor nostri servicii juridice de un inalt nivel profesional.