La fel ca majoritatea raporturilor juridice si relatiile de munca sunt guvernate de principiul bunei-credinte contractuale. Avand in vedere acest considerent, atunci cand partile decid de comun acord incetarea colaborarii, urmeaza sa stabileasca ce drepturi si obligatii se sting prin actul de incetare in urma caruia angajatorul va da, prin organele sale de conducere, decizia de incetare a contractului individual de munca.

Incetarea contractului de munca prin acordul partilor are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii si este o modalitate simpla si rapida de a inceta un contract de munca. Aceasta poate fi initiata fie de salariat, fie de angajator.

In general, incetarea este initiata de catre salariat printr-o simpla cerere adresata angajatorului prin care solicita incetarea contractului de munca la o anumita data. Aceasta modalitate de incetare a contractului de munca nu este afectata de un termen de preaviz (ca in cazul demisiei, concedierii pentru motive ce nu tin de salariat), astfel contractul de munca putand inceta chiar in ziua urmatoare.

Este important de retinut faptul ca un element important privitor la acest tip de incetare a contractului de munca este faptul ca angajatorul, fie prin reprezentantul legal, fie prin superiorul ierarhic al salariatului in cauza, va scrie pe cererea de incetare a contractului de munca mentiunea DE ACORD, impreuna cu semnatura, numele in clar si stampila societatii.

Astfel, in acest mod se indeplineste acordul de vointa, esential in cazul acestui tip de incetare a contractului de munca, iar mentiunea „DE ACORD” va reprezenta atat acordul angajatorului cu privire la incetarea contractului de munca al salariatului respectiv, cat si cu privire la data la care aceasta incetare va intra in vigoare, astfel explicandu-se sintagma din Codul Muncii, de la art. 55 lit. b – „ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea”.

In functie de postul pe care il ocupa un salariat in cadrul unei intreprinderi, acordul de incetare poate sa contina clauze diferite. In speta, daca vorbim despre o pozitie de conducere, alaturi de alte clauze, actul va contine si predarea de gestiune pe care a tinut-o pe durata derularii raporturilor de munca, indicand in cadrul acesteia toate documentele, inscrisurile, inventarul de mijloace fixe pe care le detinea, inclusiv sume de bani sau bunuri.

In departamente precum cel de vanzari, un pas important la incetarea raporturilor de munca este predarea portofoliului de clienti pe care il gestiona salariatul, aceasta lista apartinand in totalitate angajatorului, avand in vedere ca a fost constituita pe parcursul derularii contractului de munca si face parte din activitatea curenta pe care o presta angajatul pentru companie.

Tot in acordul partilor ca document semnat este util sa fie asumata pastrarea confidentialitatii tuturor informatiilor cu care angajatul a intrat in contact pe durata colaborarii intrucat practica a aratat că în cele mai multe cazuri acesta din urmă va migra catre o alta societate care are obiect de activitate identic sau similar cu cea de la care a plecat.

Prin intermediul echipei sale de avocati specializati in dreptul muncii, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda sprijin juridic companiilor, sindicatelor, patronatelor sau salariatilor, asigurandu-le consultanta, asistenta sau reprezentare juridica in faza de negociere a raporturilor contractuale, precum si in faza de solutionare a conflictelor ivite intre parti.