Incepând cu data de 1 aprilie 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordinului Presedintelui ANAF nr. 819 din data de 19 martie 2019, sponsorizările efectuate de către persoanele juridice, în vederea susținerii unor entități non-profit sau a unor unități de cult, vor putea fi scăzute din impozitele datorate conform legii, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În Registrul entităților/unităților de cult se pot înscrie următoarele categorii de entități: asociații, fundații, unități de cult, instituții publice, precum și alte entități înființate prin intermediul instanțelor judecătorești. Agenția Națională de Administrare Fiscală este organul fiscal care organizează și gestionează Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Practic, acesta este un registru public, care este afișat pe site-ul ANAF. 

De asemenea, ANAF a precizat in mod oficial faptul ca ONG-urile din Romania trebuie sa se inscrie si sa figureze in Registrul entitatilor/unitatilor de cult in scopul aplicarii de deduceri fiscale, dupa cum urmeaza:

  • pentru ca sponsorizarile efectuate de persoanele juridice, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult sa poata fi scazute din impozitele datorate, conform legii (articolul 25 alineatul (4) litera i) si articolul 56 alineatul (1A1) din Codul fiscal) si

 

  • pentru ca sumele acordate de catre persoanele fizice in limita unei cote de pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult sa fie virate in contul acestor beneficiari (articolul 123^1 din Codul fiscal).

Înscrierea în registru poate fi solicitată prin completarea și depunerea prin mijloace de transmitere la distanță la organul competent a formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. Anexate cererii se vor depune certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a cărei raza teritorială își are sediul social, privind achitarea obligațiilor, a impozitelor și taxelor, către bugetul de stat, precum si către bugetul local.

Soluționarea cererii se face în termen 10 zile de la data depunerii, de către compartimentul de specialitate, care are atribuții de gestionare a registrului din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea. Pe parcursul celor 10 zile, inspectorii, vor verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus. 

In cazul in care rezultatul verificarilor este unul pozitiv, ANAF va emite formularul 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult  pentru care se acordă deduceri fiscale” dacă se constată că entitatea/unitatea de cult solicitanta îndeplinește cumulativ condițiile. Data comunicării deciziei reprezinta și data înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult  pentru care se acordă deduceri fiscale.   

Cu o echipa formata din avocati cu experienta in procedurile de drept fiscal, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda consultanta juridica in domeniul taxelor si impozitelor, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor fiscale si vamale, consultanta pentru firme si organizatii non-guvernamentale sau promovarea de actiuni in instanta impotriva actelor emise de autoritatile fiscale care aduc atingere intereselor legale ale clientilor.