Legea societatilor comerciale prevede ca in ceea ce priveste convocarea Adunarii Generale, aceasta se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata sa se pronunte daca in interpretarea prevederilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, termenul de 10 zile incepe sa curga de la data expedierii/depunerii la oficiul postal a convocarii prin scrisoare recomandata sau de la data receptionarii efective a acesteia de catre asociati.

In practica judiciara, intr-o interpretare, s-a sustinut ca termenul de 10 zile prevazut de art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 incepe sa curga de la data expedierii/depunerii la oficiul postal a convocarii prin scrisoare recomandata.

Intr-o interpretare contrara, scopul reglementarii ar putea fi golit de continut, de exemplu in situatia in care unul din asociatii convocati ar domicilia in alta tara, fiind evident ca scrisoarea recomandata continand convocatorul nu are cum sa si ajunga efectiv la destinatar in termenul de 10 zile.

Desi art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, nu distinge in ce consta obligatia de a face convocarea adunarii generale, actul juridic este supus comunicarii sale catre asociati, in mod necesar dupa natura actului si pentru a putea produce efectele juridice antrenate prin lege si prevederile actului constitutiv, dupa matricea art. 1.326 alin. (1) din Codul civil.

Asadar, in interpretarea art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi, termen care se va calcula regresiv de la data comunicarii sale asociatilor, iar nu de la data expedierii.

In Monitorul Oficial nr. 969/2020 a fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu nr. 55/2020, care a retinut ca in interpretarea dispozitiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de 10 zile incepe sa curga de la data la care convocarea adunarii generale prin scrisoare recomandata a ajuns la destinatari, daca in actul constitutiv sau in baza unei dispozitii speciale a legii nu se prevede o alta modalitate de comunicare.

OANA LIVIA BADEA- Cabinet de Avocat detine o vasta expertiza in consultanta acordata societatilor comerciale si redactarea de contracte comerciale, iar avocatii cabinetului nostru considera cunoasterea aprofundata si detaliata a proiectelor clientului o prioritate ce se impune cu necesitate pentru a-i oferi acestuia solutiile cele mai bune.

Crezul nostru profesional este acela ca activitatea de consultanta comerciala presupune nu doar redactarea si analizarea actelor societare si a contractelor, ci si consilierea clientului in pornirea sau incetarea unui proiect, stabilirea cailor eficiente si adecvate pentru obtinerea unor rezultate concrete, determinarea implicatiilor unor actiuni sau inactiuni.