Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1018 din data de 02.11.2020. Noua lege modifica Legea societatilor nr. 31/1990, aducand proceduri mai relaxate pentru societatile comerciale si implicit pentru mediul de business din Romania.

Principalele modificari aduse prin Legea nr. 223/2020 vizeaza urmatoarele aspecte:

  • A fost eliminata valoarea minima a capitalului social de 200 RON pentru constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata:

Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 223/2020, o societate cu raspundere limitata se va putea constitui in mod legal indiferent de valoarea capitalului sau social, acesta putand sa aiba orice valoare stabilita de catre asociatii societatii. Totodata, se prevede in mod expres ca in cazul SRL-urilor dovada efectuarii varsamintelor nu mai este necesara pentru inmatricularea societatii la Registrul Comertului.

  • A fost simplificata procedura transferului de parti sociale:

Asociatii unui SRL au posibilitatea sa prevada in actul constitutiv al societatii reguli proprii cu privire la conditiile transferului partilor sociale catre terti. Prin urmare, asociatii pot sa stabileasca  faptul ca fiecare asociat poate sa dispuna in mod liber de partile sale sociale independent de vointa celorlalti, fie pot sa prevada ca transferul partilor sociale catre terti se va realiza cu o majoritate inferioare celei de trei patrimi din capitalul social prevazuta anterior.

De asemenea, au fost abrogate dispozitiile privind obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial, in termen de 15 zile, a hotararii privind transmiterea partilor sociale si posibilitatea tertilor de a formula opozitii la transmiterea partilor sociale.

  • Modificari privind opozitiile creditorilor sociali:                                                           

Legea nr. 223/2020 elimina posibilitatea creditorilor sociali si a oricaror altor persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv de a solicita anularea executarii hotararilor atacate, acestia avand doar posibilitatea de a solicita instantei judecatoresti doar repararea prejudiciului cauzat, fie de catre societate, fie de catre asociati.

  • Alte modificari de interes:

Noua lege elimina obligatia de a inregistra la ANAF documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social mai inainte de a solicita inmatricularea societatii sau schimbarea sediului social al acesteia. Potrivit noilor dispozitii legale, Registrul Comertului va transmite din oficiu documentul care atesta dreptul de folosinta catre ANAF.

A fost abrogata si dispozitia legala care prevedea obligatia de a inregistra in Registrul Comertului actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati.  

Cu o experienta de peste doua decenii in aria de practica a dreptului comercial si societar, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera consultatii juridice, asistenta legala si reprezentare in toate procedurile si aspectele de ordin legal privind infiintarea, functionarea, incetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale.