Legea nr. 102/02.07.2020 publicata in Monitorul Oficial-Partea I cu nr. 583 din 02.07.2020 si respectiv Legea nr. 108/06.07.2020 publicata in Monitorul Oficial-Partea I cu nr. 588 din 06.07.20202 aduc modificari importante in ceea ce priveste societatile comerciale.

Astfel, prin adoptarea acestor legi, legiuitorul a urmarit simplificarea procedurilor de infiintare a unei societati comerciale prin eliminarea unor conditii si proceduri.

Cea mai importanta modificare pe care Legea nr. 102/2020 o introduce este aceea ca abroga alineatul 14 din Legea nr. 31/1990, elimininand, astfel, interdictia persoanelor fizice sau juridice de a fi asociati unici in mai multe societati cu raspundere limitata. Prin urmare, acestea nu vor mai avea nicio limitare si vor putea fi asociati unici in mai multe societati cu raspundere limitata.

Ca urmare a abrogarii art. 14 din Legea nr. 31/1990, se modifica si art. 17, alin. (1), care precizeaza ca pentru autentificarea actului constitutiv, in cazurile prevazute la art. 5 sau la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei.

In ceea ce priveste sediul social, la infiintarea unei societati se va depune la Registrul Comertului documentul doveditor al spatiului pentru sediul social care va fi inregistrat la ANAF prin grija Registrului Comertului. Nu se va mai depune si cerere adresata ANAF pentru eliberarea certificatului privind valabilitatea spatiului pentru sediul social.

Mai mult decat atat, conform noii reglementari acelasi sediu poate fi utilizat pentru mai multe companii. Noua lege abroga si art. 17, alin. (4), din Legea 31/1990, iar noile reglementari permit functionarea mai multor societati in acelasi imobil, indiferent de numarul camerelor.

Nu mai este necesar nici acordul vecinilor si al presedintelui asociatiei de locatari pentru inmatricularea societatii la Registrul Comertului, in cazul in care societatea nu desfasoara activitate la sediul social si administratorul sau, dupa caz, administratorii societatii declara pe proprie raspundere faptul ca la sediul social nu se desfasoara activitate.

Este important de retinut faptul ca Normele metodologice de aplicare a modificarilor mentionate mai sus se vor revizui in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii. In prezent, Registrul Comertului aplica intocmai toate modificarile introduse prin Legea nr. 102/02.07.2020.

Referitor la modificarile aduse prin Legea nr. 108/2020, aceasta lege elimina obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarul real in cazul societatilor, inclusiv asociatii si fundatii, formate doar din persoane fizice.

Tot prin aceasta lege s-a decis eliminarea depunerii declaratiei anuale si mentinerea doar a obligatiei de a depune o declaratie privind beneficiarii reali, ori de cate ori intervine o schimbare in societate.

Oana Livia Badea-Cabinet de Avocat este formata dintr-o echipa de avocati cu experienta indelungata in materia dreptului comercial si societar. Cabinetul nostru va poate asista, reprezenta si ghida din punct de vedere juridic, astfel incat sa va puteti conduce afacerea fara grija tuturor aspectelor si procedurilor legale ce trebuie respectate si care sunt intr-o continua schimbare.