Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 114 din 9 iulie 2020, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 13 iulie 2020. Acest act normativ aduce modificari și completari unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, pe de o parte pentru a pune in acord legislatia cu deciziile Curtii Constitutionale, iar pe de alta parte, pentru accelerarea si simplificarea procedurilor de achizitii publice.

Principalele modificari și masuri noi prevazute de OUG 114/2020 se refera la protejarea secretelor comerciale ale participantilor la procedurile de atribuire, motivele de excludere de la procedura de atribuire, evaluarea efectiva a dovezilor furnizate de catre operatorii economici vizati si respectiv la termenul pentru prezentarea documentelor justificative.

De asemenea, modificari importante regasim si sub aspectul remediilor si cailor de atac in materia achizitiilor publice, de exemplu, cu privire la termene, taxele de timbru sau cu privire la reglementarea cautiunii.

Printre modificarile aduse Legii nr. 98/2016 se numara si anumite prevederi care reglementeaza situatiile ce pot conduce la excluderea unui participant din procedura de atribuire, dar si maniera in care aceste situatii sunt evaluate la nivelul autoritatii contractante.

Cu titlu de exemplu, in cazul in care o autoritate contractanta are cunostinta de faptul ca un operator economic participant la procedura si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, este obligata sa-l excluda de la procedura atunci cand acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii.

Cu privire la termene, se poate vorbi de o uniformizare a acestora. Daca potrivit regulii de drept comun, termenul se stabileste prin raportare la zilele calendaristice, referinta la zile lucratoare reprezentand exceptia, OUG nr. 114/2020 stabileste si ea ca termenele procedurale aplicabile in diferite etape ale contestatiei sau plangerii se raporteaza la zile calendaristice.

De asemenea, prin completarea adusa articolului 8 din Legea 101/2016, se clarifica momentul de la care curg termenele pentru formularea contestatiilor ce privesc continutul documentatiei de atribuire, publicate in SEAP, in sensul curgerii acestor termene de la data publicarii documentatiei de atribuire.

Mai mult, sunt modificate si o serie de termene. Cu titlu de exemplu: termenele de solutionare a contestatiei (dupa cum aceasta se solutioneaza pe fond sau pe cale de exceptie) sunt prelungite de la 15 la 20 zile si, respectiv, de la 5 la 10 zile; termenul de contestatie de 5 zile prevazut anterior pentru contestatiile avand ca obiect procedurile de atribuire a caror valoare este sub pragurile valorice ce impun publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se prelungeste la 7 zile calendaristice.

Achizitiile publice reprezinta unul dintre domeniile prioritare ale oricarei autoritati sau institutii locale sau centrale. Acestea trebuie desfasurate obligatoriu intr-un cadru legal strict, incepand cu planificarea si pregatirea procesului de achizitie publica si pana la executarea si monitorizarea contractului de achizitie publica. Specialistii din cadrul echipei OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat detin o experienta solida in achizitii publice, lucrand cu numeroase institutii publice si oferind cu succes servicii dedicate de consultanta si intocmire a documentatiei de realizare a achizitiilor publice.