In Monitorul Oficial nr. 346 din 29 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ANCPI nr. 1207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și unele completări Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014.

Două documente importante pot lipsi, mai nou, din documentația cadastrală ce va fi depusa la ANCPI, în anumite condiții, potrivit modificărilor legislative adoptate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Prin acestea, Agenția a simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Ordinul ANCPI nr. 1207/2020 elimină astfel obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară, în primul rând.

De asemenea, nu mai este obligatoriu întotdeauna și procesul-verbal de vecinătate. Mai exact, dacă suprafața măsurată e mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară, procesul-verbal de vecinătate poate lipsi din documentația cadastrală. Semnarea procesului-verbal de vecinătate nu mai este necesară:

  • pe latura împrejmuită;
  • în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;
  • pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);
  • pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  • pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial de cadastru.

Mai mult, potrivit ordinului recent, nesemnarea procesului-verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau actualizarea datelor acestuia. „Astfel, în cazul în care vecinul nu se prezintă pentru a semna procesul verbal de vecinătate, proprietarul poate da o declarație notarială care va înlocui procesul verbal”, explică ANCPI.

Ordinul mai prevede, în cazul cererilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, reintroducerea referatului de completare – acesta va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară, iar termenul de rezolvare a solicitărilor din referatul de completare este de cinci zile de la comunicarea documentului.

 

Avocatii OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat va ofera servicii juridice rapide si eficiente, acoperind toata gama de proceduri specifice domeniului de Real EstateNe putem ocupa pentru Dumneavoastra de analizarea oricaror documente de proprietate, respectiv verificarea actelor de dobandire, a extraselor de carte funciara – verificarea regimului tehnic si juridic al imobilului la autoritatile competente, a situatiei juridice a imobilului, consultanta juridica privind oportunitatea construirii, vanzării, cumpararii unui imobil si identificarea eventualelor riscuri.