Recent au fost aduse modificari Codului fiscal care sunt cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 8/2021, publicata în Monitorul Oficial nr. 832/2021. Principalele chestiuni vizate de aceste modificari se refera la impozitul pe profit, impozitul privind contributiile sociale, dar si modificari privind impozitele si taxele locale.  

In cazul impozitului pe profit, avem situatii deosebite in ceea ce priveste regulile pentru începerea perioadei impozabile în cazul persoanei juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective – începerea perioadei impozabile are ca referință înregistrarea la registrul comerțului, registrul ținut de instanțele judecătorești sau alte autorități competente, iar, pentru sediul permanent, de la începerea activității în România; 

In ceea ce priveste Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale Uniunii Europene, în urma greșitei transpuneri a unei directive europene, se impunea completarea referințelor din cadrul art. 24 din Codul fiscal, în ceea ce privește condiția privind impozitul plătit în România de către societatea română care primește dividende din alte state membre ale UE, condiție care trebuie îndeplinită pentru asigurarea neimpozitării acestor venituri.

Referitor la impozitul și contribuțiile sociale ce vizează veniturile salariale și nesalariale, modificarile vizeaza veniturile din activități agricole, din închirierea camerelor în scop turistic, jocuri de noroc.

Astfel, se reglementează posibilitatea angajatorului rezident de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii (CAS, CASS, CAM) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, în mod similar cu reglementările ce vizează impozitul pe venit.

O alta categorie de modificări privind impozitele și taxele locale (printre care o măsură referitoare la clădirile cu utilizare mixtă și una referitoare la impozitul pe spectacole), se refera la faptul ca opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport, încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și transmis online autorităților.

Este important de retinut faptul ca termenul de intrare in vigoare al O.G. nr. 8/2021 care prevede modificarile legislative mai sus mentionate este 3 zile de la data publicarii actului normativ in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv data de 3 septembrie 2021.

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat, avand drept reper experienta profesionala solida acumulata, acorda asistenta juridica si consultanta specializata de drept fiscal, dreptul muncii si dreptul afacerilor, persoanelor fizice si companiilor, luand in considerare toate implicatiile legale referitoare la operatiunile si procedurile realizate pentru  clientii nostri, persoane fizice si persoane juridice.