In Monitorul Oficial al Romaniei-Partea I cu nr. 603 din 9 iunie 2020 a fost publicata Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile şi indicatiile geografice. Acest nou act normativ a intrat in vigoare la data de 12 iulie 2020.

In esenta, prin adoptarea Legii nr. 112/2020 a fost transpusa in legislatia interna Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.

Principalele modificari legislative aduse de Legea nr. 112/2020 reprezinta modificari de ordin terminologic, notiuni nou introduse sau detalieri privind notiunile existente in cuprinsul legislatiei actuale. 

Pentru alinierea terminologica a notiunilor folosite in materia proprietatii intelectuale, notiunea de „marca comunitara” a fost inlocuita cu notiunea de „marca a Uniunii Europene”, iar sintagma “Regulamentul privind marca comunitara” a fost inlocuita cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.

Au fost detaliate noțiunile de marca colectiva, marca de certificare, titular si mandatar autorizat si au fost introduse notiunile de „Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM” și „Clasificarea de la Nisa”.

O alta modificare importanta o reprezinta faptul ca a fost eliminata cerinta reprezentarii grafice a marcilor dintre conditiile pentru inregistrarea unei marci. Aceasta este o modificare esentiala si este reprezentata de faptul ca a fost eliminata cerinta reprezentarii grafice a marcii dintre conditiile impuse pentru inregistrarea unei marci.

S-au adus de asemenea completari cu privire la indicarea produselor si serviciilor pentru care se solicita protectia marcii. Noile prevederi introduse vizeaza intinderea protectiei acordate unei marci in functie de produsele si serviciile desemnate, desemnare ce trebuie sa fie clara si precisa. Utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse in titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se va interpreta ca incluzand toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicatiei sau al termenului respectiv.

Este important de retinut faptul ca termenul de 3 luni prevăzut anterior pentru depunerea actelor de prioritate, plata taxei legale aferente invocării priorității, precum și pentru comunicarea plății taxei de examinare a cererii de înregistrare a mărcii a fost redus de la trei luni la 30 de zile. În cazul neplății în termen, cererea se va respinge pe motivul că solicitantul a renunțat la înregistrare.

Termenul in care OSIM examineaza daca sunt indeplinite conditiile legale pentru depunerea cererii de inregistrare si de atribuire de data de depozit cererii a fost redus de la o luna la 7 zile.

Din punct de vedere procedural, cererile de inregistrare a marcilor depuse pana la intrarea în vigoare a Legii nr. 84/1998 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 112/2020 vor intra sub incidenta legii aflate in vigoare la data depunerii acestora.

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat asigura consilierea, reprezentarea si asistarea in orice proceduri privind inregistrarea marcii nationale la OSIM,  a marcii comunitare la oficiul comunitar EUIPO sau a marcii internationale la oficiul international WIPO, precum si in toate procedurile de opozitie la inregistrarea marcii.