Legislația TVA aplicabilă comerțului electronic transfrontalier este modernizată la nivelul Uniunii Europene prin punerea în aplicare a noilor reguli comunitare privind comerțul electronic începând cu data de 1 iulie 2021. De asemenea, se așteaptă o creștere semnificativă a colectării TVA, dat fiind eliminarea scutirii la import pentru persoanele fizice.

Schimbări erau așteptate de mult timp și au la bază Planul de acțiune TVA, publicat de Comisia Europeana în 2017, prin intermediul căruia Uniunea vrea să definitiveze sistemul de TVA.

Conform regulilor actuale, livrarea de bunuri către persoane fizice este supusă TVA-ului în țara de expediere, până la un anumit plafon stabilit de fiecare stat membru (SM). După ce valoarea livrărilor depășește plafonul stabilit de SM în care se află clientul (variind de la 35.000 de euro la 100.000 de euro), furnizorul este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în respectivul SM și să perceapă TVA în conformitate cu cerințele țării de destinație.

Un sistem simplificat este în funcțiune încă din 2015, însă numai pentru servicii electronice B2C (telecomunicații, radiodifuziune sau servicii furnizate pe cale electronică) distribuite clienților în alt SM. Un astfel de regim este cunoscut drept MOSS și a fost introdus pentru a simplifica administrarea tratamentului TVA în cazul serviciilor electronice furnizate persoanelor fizice, permițând companiilor să raporteze și să plătească TVA-ul aferent printr-un singur portal online din SM în care sunt stabilite.

Schema curentă MOSS va fi extinsă către toate livrările de bunuri/ servicii B2C din SM în care furnizorul nu este stabilit. Astfel, furnizorul va trebui să perceapă în continuare TVA din SM de sosire, însă nu va mai fi obligat să se înregistreze în scop de TVA în respectivul SM. Acesta va putea raporta returnarea TVA-ului relevant prin intermediul TVA OSS într-un singur SM. De asemenea, plata TVA va fi efectuată și către respectivul. 

Conform prevederilor curente existente la nivelul Uniunii Europene, nu se datorează TVA pentru importurile de bunuri cu valoare de până la 22 de euro.

Începând cu 1 iulie 2021, toate importurile vor fi supuse TVA, indiferent de valoare. De asemenea, o nouă schemă specială a fost introdusă pentru raportarea vânzărilor de bunuri cu valoare mică importate din afara UE – Import One-Stop-Shop (ghișeu unic pentru importuri). IOSS va funcționa într-un mod similar cu OSS, ceea ce înseamnă că importatorul poate percepe TVA la punctul de vânzare către client și să declare și să plătească acest TVA printr-o declarație IOSS lunară. Suplimentar, IOSS va permite efectuarea mai rapidă a formalităților vamale.

Drept urmare, noile reguli care vor intra în vigoare la 1 iulie vor avea ca scop principal simplificarea procedurii de declarare și plată a TVA, combaterea fraudelor în domeniul TVA și, implicit, reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri care, în cele din urmă, vor facilita comerțul transfrontalier.

Experienta profesionala si daruirea, se regasesc in fiecare activitate avocatiala prestata de OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat.  Avocatii cabinetului nostru asista si reprezinta persoane fizice si juridice in domeniul dreptului fiscal, in fata organelor de specialitate din cadrul ANAF si a instantelor de contencios administrativ si fiscal de toate gradele.