Cazierul judiciar este cerut in multe situatii, fie pentru scoala de soferi, fie pentru obtinerea unui job, sustinerea unor examene sau inscrierea la anumite cursuri si programe.

Pentru a obtine un certificat de cazier judiciar din Romania, persoana fizica poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, la orice subunitate de politie in care exista ghiseu de cazier judiciar insotita de actul de identitate.

Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

De asemenea la cererea motivata a persoanelor aflate in strainatate, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pot elibera, dupa efectuarea verificarilor necesare in bazele de date, adeverinte in care consemneaza rezultatele verificarilor. Aceste adeverinte au valoarea juridica a unui certificat de cazier judiciar si se utilizeaza exclusiv in strainatate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

  • in tara, de catre un reprezentant in baza unei procuri autentificate de catre un notar public sau de catre avocat in temeiul imputernicirii avocatiale, emise conform Legii nr. 208/2020;
  • in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.

In situatia in care cererea se depune prin imputernicit, aceasta va fi insotita de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a imputernicitului si de procura autentificata in conditiile legii sau imputernicirea avocatiala. Procurile intocmite in Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, in limba romana, sunt acceptate ca valabile fara vreo alta supralegalizare.

Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copiii, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza, de regula, pe loc, sau in cel mult 3 zile de la data solicitarii, in cazurile in care cererea-tip este depusa in Romania, iar durata sa de valabilitate este de 6 luni de la data eliberarii si numai pentru scopul aratat in cuprinsul certificatului.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera o gama larga de servicii pentru cetatenii romani aflati in tara sau in strainatate, precum si pentru cetatenii straini, cum ar fi reprezentarea in fata organelor fiscale in vederea depunerii unor declaratii, depunerii si ridicarii de inscrisuri, depunerea si sustinerea unor contestatii, obtinerea cazierului fiscal sau judiciar, solicitare si obtinere date cu privire la cetatenie, reprezentare in vederea transcrierii certificatelor de stare civila si alte proceduri legale.