Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis in cursul acestui an un ghid menit sa sprijine cu informatii utile pe toti contribuabilii care obtin venituri in strainatate si carora le revine obligatia de declarare si de plata a impozitelor aferente acestei categorii de venituri.

Astfel, potrivit ghidului ANAF, contribuabilii care au obligația declarării veniturilor realizate în străinătate sunt, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România si cele nerezidente care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență.

Prin indeplinirea conditiilor de rezidenta se intelege faptul ca centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, aceasta este prezentă în România pentru o perioadă ce depășește 183 de zile într-un an și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu, din activităţi independente, din proprietate intelectuală, chirii, dividende, pensii etc).

Totodata, trebuie să declare veniturile din afara țării și rezidenții români cu domiciliul in Romania și nerezidenții care îndeplinesc condițiile de rezidență și care desfășoară activitate salarială în străinătate, dar doar în cazul în care au stat peste hotare mai mult decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul în care lucrează sau în cazul în care detașarea în străinătate a încetat.

Conform instructiunilor ANAF, cei care obțin venituri în străinătate trebuie să completeze câte o secţiune a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare prin acest formular, dar şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.

Declarația unică se poate depune online (prin Spațiul Privat Virtual – SPV – sau pe site-ul www.e-guvernare.ro) sau, dacă vorbim de formularul tipărit, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Referitor la modalitatea de plata a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului, deci și în cazul taxelor pe veniturile obținute în afara țării, contribuabilii le pot plăti prin virament bancar, în numerar (în conturile deschise la trezoreria in raza căreia aceștia își au domiciliul fiscal), prin mandat poștal, online, cu cardul, prin intermediul platformei ghiseul.ro (conectată cu SPV) sau cu cardul bancar, la casieriile trezoreriei.

Este important de retinut faptul ca veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, astfel incat acestea nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat are ca aria principala de activitate domeniul dreptului comercial si dreptului afacerilor, cu domeniile conexe si aferente, cum ar fi dreptul muncii, dreptul proprietatii industriale sau dreptul financiar si fiscal. Avocatii nostri asigura consiliere juridica privind tranzactii si dispute generale si complexe, de ordin comercial sau corporativ, intr-o gama larga de domenii si sectoare, incluzand si orice probleme de drept fiscal.