Preavizul există și la demisie, și la concediere în Codul muncii. O dată îl avem ca un drept de preaviz la concediere, dreptul aparținând, firește, salariatului care este concediat, presupunând un termen minim de 20 de zile (când inceteaza relația de muncă în timpul perioadei de probă nu se mai pune problema de preaviz). Iar a doua oară îl avem, la demisie, ca un termen în beneficiul angajatorului căruia un angajat al său îi pune în vedere că doreste să plece.

Condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia reprezintă unul dintre elementele esențiale ale contractului individual de muncă și face, de asemenea obiectul informării prealabile. 

Fiind un element esențial al contractului individual de muncă, acesta poate fi modificat numai prin acordul părților, fiind prevăzută în mod expres o limită minimă, în cazul concedierii, și o limită maximă, în cazul demisiei.

O excepție de la regula de mai sus se refera la persoanele cu handicap, în condițiile prevăzute de legea specială și care beneficiază de un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia. 

O altă excepție vizează raportul de muncă pe parcursul perioadei de probă, situație în care contractul de muncă încetează exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Salariatul beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare în situația în care sunt concediați pentru motive care nu țin de persoana lor sau, în cazul motivelor care țin de persoana lor prevăzute la art. 61 lit. c) și d) di Codul muncii, respectiv:

  • în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat
  • în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat

La rândul său, salariatul are obligația de a respecta, în cazul demisiei, preavizul pe care l-a negociat și și l-a asumat la încheierea contractului individual de muncă sau print-un act adițional ulterior. Acest preaviz poate fi de cel mult 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respective de cel mult 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Indiferent de motivele de incetare a contractului de munca prin concediere este important de retinut faptul ca nerespectarea dispozitiilor legale referitor la luarea si implementarea acestei masuri poate atrage nulitate deciziei de concediere dar si eventuale procese lungi si costisitoare.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat este un birou de avocatura cu o experienta profesionala de peste doua decenii inclusiv in tratarea problemelor legale de dreptul muncii. Avocatii nostri asigura consiliere juridica companiilor dar si persoanelor fizice si se ocupa de tranzactii si dispute generale si complexe, de ordin comercial si corporativ sau intre persoane fizice, intr-o gama larga de situatii aflate in legatura cu raporturile de munca.