Procedura si conditiile de acordare a tichetelor de masa catre salariati sunt reglementate in legislatia romaneasca prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Astfel, tichetele de masa se pot acorda angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana si pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Tichetele de masa pot fi acordate pe suport hartie (sub forma de bilete de valoare) sau pe suport electronic (sub forma unui card de cumparaturi).

Tichetele de masa pe suport hartie sau pe suport electronic pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare, cu care unitatile emitente au contract pentru prestarea serviciilor respective.

Legea nu obliga o societate la acordarea de tichete de masa salariatilor. Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, eventual in urma consultarii cu salariatii. Consultarea cu salariatii se poate face prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin reprezentantii salariarilor, in situatia in care nu exista o organizatie sindicala constituita la nivelul acestora.

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii nr. 1.452/2020, care stabileste cuantumul maxim al unui tichet de masa, valoarea maxima a unui tichet de masa a fost stabilita la suma de 20,01 lei. Prin urmare, un angajator nu poate acorda tichete cu valoare mai mare decat cea stabilita de ordinul susmentionat. Poate alege insa o valoare mai mica pentru un tichet de masa, daca se doreste astfel.

Conform legislatiei in vigoare, un angajator poate distribui fiecarui salariat un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucrate din luna pentru care se face distribuirea. Aceasta este regula conform legislatiei in vigoare, iar legea nu permite acordarea unui numar mai mare de tichete de masa. Prin urmare, consideram important ca, la acordarea tichetelor de masa, angajatorul sa aiba in vedere numarul de zile pe care salariatul le lucrează in fiecare luna.

In ce priveste momentul acordarii tichetelor de masa, conform prevederilor legale, acestea se distribuie de catre angajator, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare. Ca exemplu, pentru luna februarie, tichetele de masa vor trebui distribuite salariatilor in ultima decada (ultimele zece zile) a lunii ianuarie.

Astfel, in ultima decada a lunii ianuarie se distribuie pentru luna februarie un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din februarie, urmand ca angajatorul sa recalculeze si sa ajusteze corespunzator numarul de tichete la care salariatul avea dreptul, in functie de numarul de zile lucrate efectiv in acea luna.

Este important de retinut faptul ca in cazul salariatilor cu mai multe contracte de munca (cumul de functii), tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorul unde salariatul are functia de baza, potrivit legii. 

Desfasurand o activitate constanta in domeniul dreptului muncii, echipa OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat va poate consilia pe orice aspect privind dreptul muncii, in toate etapele realizarii raportului de munca, incepand cu recrutarea si debutul activitatii, cat si in executarea si incetarea relatiei de munca. Avocatii cabinetului nostru va ofera consultanta, asistenta si reprezentare atat pentru angajati, cat si pentru angajatori.