Regia Autonomă ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) va inchiria prin licitatie publica imobilele care nu sunt atribuite administrației centrale, celei locale, instituțiilor sau entităților de interes public, putând reduce prețul de vânzare cu până la 30% și atribui direct contractul de închiriere.

De asemenea, contractele vor fi încheiate pe câte 5 ani, cu posibilitate de prelungire, dar imobilele ce necesită investiții vor putea fi închiriate și pentru 15 ani.

Ordonanța de urgență nr. 137/2020 prevede posibilitatea desfășurării procedurii de licitație inclusiv în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație a fost depusă o singură ofertă valabilă. În vederea închirierii imobilelor, RA-APPS stabilește prețul de pornire a licitației publice cu strigare, care nu poate fi mai mic decat prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și selectați de regie.

Prețul de pornire trebuie să acopere obligatoriu contravaloarea amortizării imobilului, a amortizării investițiilor proprii ale regiei, a impozitelor și taxelor locale, a asigurării obligatorii a imobilului, a cheltuielilor indirecte, de intreținere, a altor servicii incluse, precum și a unei cote de profit de maximum 10%.

În cazul în care prima licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire a licitației, se vor putea organiza o a doua, respectiv a treia licitație, avand prețul de pornire cu 20%, respectiv 30% mai mic, dar nu mai mic decât contravaloarea cheltuielilor lunare ale RA-APPS înregistrate cu imobilul respectiv, la care se adaugă o marja de profit de maximum 10%.

În cazul în care cea de-a treia licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire a licitației, imobilul va putea fi inchiriat direct, pe baza unei oferte de închiriere care va putea fi mai mică cu 30% decat prețul stabilit inițial, dar nu mai mică decat contravaloarea cheltuielilor lunare ale RA-APPS înregistrate cu imobilul respectiv, la care se adaugă marja de profit de maximum 10%.

Intrucat din studiile efectuate a rezultat ca exista imobile care generează cheltuieli mari pentru bugetul RA-APPS, ca urmare a stării precare a acestora, prin noua reglementare s-a tinut cont de faptul ca doar prin diminuarea prețului de pornire stabilit inițial se înregistrează oferte.

Contractele de închiriere vor fi stabilite pe o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale tot pe o perioadă de cel mult 5 ani, astfel încat durata maximă să nu depașească 10 ani, prin acordul parților. La data prelungirii prin act adițional se va proceda la actualizarea valorii chiriei în baza unui raport de evaluare, chiria neputând fi mai mică decat suma stabilită inițial prin contract.

Echipa OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat este formata din avocati definitivi, membri ai Baroului Bucuresti, ce are la baza principii consolidate pe o imbinare a cunostintelor, a muncii de echipa, a experientei si a pasiunii pentru ceea ce facem. Cu seriozitate, responsabilitate si profesionalism, oferim servicii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata dar si in fata oricaror autoritati si institutii cu activitate administrativa sau jurisdictionala.