Dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila in anul 2013, pe langa procedura contencioasa „clasica”, de drept comun, legiuitorul a prevazut si o serie de proceduri speciale, mai simple, suplimentare si facultative, menite sa faciliteze beneficiarilor accesul la justitie.

Una dintre aceste proceduri speciale este procedura ordonantei de plata, instrument juridic care permite creditorilor sa obtina rapid si facil un titlu executoriu.

Pe calea ordonantei de plata pot fi valorificate exclusiv creantele care au ca indatorire corelativa obligatia debitorului de a plati o suma de bani. Nu pot face obiectul ordonantei de plata, creantele care au ca obiect o alta prestatie decat o suma de bani.

Este important de retinut faptul ca ordonanta de plata nu conditioneaza cuantumul creantelor imputate, ca atare, poate fi vorba despre o creanta de orice valoare, conditia vizand doar obiectul (suma de bani), nu si valoarea, fiind astfel o procedura extrem de utila.

Admisibilitatea ordonantei de plata este conditionata de faptul ca obiectul sau reprezentat de creanta detinuta impotriva debitorului  trebuie sa fie o creanta certa, lichida si exigibila.

Creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi titlul executoriu, deci cand existenta ei este neindoielnica, este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui si este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

O alta conditie de admisibilitate a ordonantei de plata, vizeaza temeiul creantei, care poate fi un contract civil, indiferent de calitatea pe care o au partile acestuia – persoane fizice sau persoane juridice (textul de lege prevede „inclusiv cele incheiate intre un profesionist și o autoritate contractanta”).

In ceea ce priveste dovada creantei, aceasta in mod obligatoriu trebuie sa fie constatata printr-un inscris ori sa fie determinata potrivit unui statut, regulament, sau altui inscris, asumat de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. 

In final, ultima conditie de admisibilitate speciala a ordonantei de plata, vizeaza comunicarea unei somatii, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, prin care sa i se solicite debitorului sa plateasca suma datorata in termen de maxim 15 zile de la primirea acesteia.

Un alt avantaj cert al acestei proceduri il reprezinta taxa judiciara de timbru datorata pentru ordonanta de plata, aceasta avand un cuantum fix si redus, respectiv 200 lei, spre deosebire de procedura de drept comun care presupune plata taxei judiciare de timbru in functie de valoarea sumei reclamate.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera asistenta juridica si reprezentare atat in etapa pre-litigioasa – recuperarea creantelor pe cale amiabila, prin redactarea si transmiterea notificarilor sau somatiilor de plata, asistarea si reprezentarea in cadrul negocierii termenilor si conditiilor recuperarii sumelor restante precum si in etapa litigioasa – asistarea si reprezentarea pentru recuperarea creantelor in faza judiciara, conform procedurii speciale.