Actul aditional la contractul individual de munca reprezinta un document care se incheie in momentul aparitiei unei modificari la unul dintre elementele obligatorii ale contractului individual de munca, in timpul executarii acestuia.

Atunci cand intervin modificari la contractul de munca, in special daca ne referim la chestiuni precum salariul, programul de lucru, durata contractului, conditiile de munca, se incheie intotdeauna acte aditionale intre angajator si salariat, acte care, odata semnate si inregistrate in Revisal, devin automat corp comun cu contractul de munca.

Incheierea unui act aditional se realizeaza obligatoriu anterior producerii oricarei modificari, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Un act aditional se incheie cu acordul celor doua parti, in cazul in care se modifica o prevedere din contractul individual de munca, iar acesta aduce completari la contractul de munca, dar clauzele contractuale initiale raman neschimbate.

Cele mai intalnite situatii pentru care se semneaza un act aditional sunt urmatoarele :

  • Majorari salariale sau modificari ale sporurilor permanente
  • Prelungirea duratei contractului
  • Modificarea duratei muncii (schimbarea normei de munca, de exemplu: de la part-time la full-time)
  • Modificarea locului de munca (de exemplu, in situatia in care angajatul este mutat la un alt punct de lucru)
  • Modificarea felului muncii (in cazul in care angajatul va ocupa o functie cu alta specialitate in cadrul aceleiasi companii)

Este important  de retinut faptul ca actul aditional nu trebuie confundat cu anexa la contract. Pentru ca sa fie valabil, actul aditional presupune anumite schimbari si modificari cu care trebuie sa fie de acord partile contractului si sa semneze in acest sens. In cazul anexei, acesta este un document care se adauga la contract cu unele aspecte care completeaza continutul contractului, fara insa sa schimbe clauzele contractuale.

Astfel cum prevede Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor, toate modificarile contractelor de munca trebuie raportate in REVISAL. Actele aditionale la contractul individual de munca fac parte din dosarul personal al salariatului si trebuie, asadar, inregistrate conform dispozitiilor legale.  

In ceea ce priveste fisa postului, aceasta se modifica numai in momentul in care se modifica atributiile postului salariatului. Atata vreme cat prin actul aditional la contractul individual de munca s-a modificat doar salariul, de exemplu, nu va trebui modificata si fisa postului.  

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat ofera servicii de consultanta juridica, asistare,  reprezentare si redactare de documente specifice de dreptul muncii. De asemenea acordam sprijin juridic si in ceea ce priveste redactarea de regulamente de ordine interioara, fise de post, decizii de angajare, de concediere, disciplinare, de reorganizare ori asistenta la negocieri in cazul conflictelor de munca nascute între angajatori si salariati ori sindicate.