Operatiunea de rectificare a carii funciare este intalnita in situatiile in care inscrierile deja existente nu mai corespund cu realitatea. In esenta, rectificarea este operatiunea de carte funciara care reprezinta radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

Rectificarea cartii funciare presupune modificarea inscrierilor cuprinse in cadrul acesteia, inscrieri ce fac referire la imobilul propriu-zis (aspecte legate de suprafata), dreptul de proprietate sau alte notari asemanatoare.

Astfel, din anumite motive pot aparea situatii in care aceste inscrieri nu mai sunt valabile sau nu mai au un temei, asadar nu mai corespund cu realitatea si implicit cu situatia juridica reala a imobilului respectiv, moment in care apare necesitatea rectificarii.

Rectificarea unei inscrieri in cartea funciara poate fi ceruta de orice persoana interesata. Prin persoana interesata se intelege acea persoana care a avut sau are un drept referitor la imobilul inscris in cartea funciara, drept ce a fost lezat prin inscrierile anterioare.

De cele mai multe ori, rectificarea este ceruta de insusi proprietarul imobilului care depune o declaratie notariala in acest sens. Este important de retinut faptul ca rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

In ceea ce priveste motivele pentru rectificarea cartii funciare, cele mai intalnite motive in practica sunt urmatoarele :

  • anularea sau modificarea actului in baza caruia a fost realizata o inscriere in cartea funciara;
  • existenta unor greseli din partea persoanelor abilitate in momentul efectuarii unei înscrieri;
  • schimbarea situatiei in ceea ce priveste drepturile reale imobiliare (expirarea dreptului de uzufruct) sau cea a altor acte (de exemplu a dreptului de ipoteca).

Referitor la rectificarea cartii funciare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, Inalta Curte de Casaţie si Justitie a hotarat ca prin actiunea in rectificarea inscrierilor in Cartea Funciara se poate cere indreptarea sau suprimarea unor inscrieri necorespunzatoare facute in cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulara cu situatia juridica reala a imobilului.

Aceasta actiune, de obicei, are un caracter subsidiar, fiind grefata pe o alta actiune avand ca obiect constatarea nulitatii sau anularea unui act, simulația sau rezolutiunea acestuia.    

In plus, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut faptul ca este inadmisibila actiunea in rectificarea mentiunilor din cartea funciara in sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, in conditiile in care titlul in baza caruia s-a inscris dreptul de proprietate nu a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila.

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera servicii legale profesionale de inalt nivel inclusiv in ceea ce priveste probleme privind dreptul de proprietate si inscrierile in cartea funciara. Ne ocupam de intocmirea documentatiilor de rectificare a cartilor funciare si de depunerea acestora la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent.