La fel ca majoritatea raporturilor juridice si relatiile de munca sunt guvernate de principiul bunei-credinte contractuale. Avand in vedere acest considerent, atunci cand partile decid de comun acord incetarea colaborarii, urmeaza sa stabileasca ce drepturi si obligatii se sting prin actul de incetare in urma caruia angajatorul va da, prin organele sale de conducere, decizia de incetare a contractului individual de munca.

Incetarea contractului de munca prin acordul partilor are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii si este o modalitate simpla si rapida de a inceta un contract de munca. Aceasta poate fi initiata fie de salariat, fie de angajator.

In general, incetarea este initiata de catre salariat printr-o simpla cerere adresata angajatorului prin care solicita incetarea contractului de munca la o anumita data. Aceasta modalitate de incetare a contractului de munca nu este afectata de un termen de preaviz (ca in cazul demisiei, concedierii pentru motive ce nu tin de salariat), astfel contractul de munca putand inceta chiar in ziua urmatoare.

Este important de retinut faptul ca un element important privitor la acest tip de incetare a contractului de munca este faptul ca angajatorul, fie prin reprezentantul legal, fie prin superiorul ierarhic al salariatului in cauza, va scrie pe cererea de incetare a contractului de munca mentiunea DE ACORD, impreuna cu semnatura, numele in clar si stampila societatii.

Astfel, in acest mod se indeplineste acordul de vointa, esential in cazul acestui tip de incetare a contractului de munca, iar mentiunea „DE ACORD” va reprezenta atat acordul angajatorului cu privire la incetarea contractului de munca al salariatului respectiv, cat si cu privire la data la care aceasta incetare va intra in vigoare, astfel explicandu-se sintagma din Codul Muncii, de la art. 55 lit. b – „ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea”.

In functie de postul pe care il ocupa un salariat in cadrul unei intreprinderi, acordul de incetare poate sa contina clauze diferite. In speta, daca vorbim despre o pozitie de conducere, alaturi de alte clauze, actul va contine si predarea de gestiune pe care a tinut-o pe durata derularii raporturilor de munca, indicand in cadrul acesteia toate documentele, inscrisurile, inventarul de mijloace fixe pe care le detinea, inclusiv sume de bani sau bunuri.

In departamente precum cel de vanzari, un pas important la incetarea raporturilor de munca este predarea portofoliului de clienti pe care il gestiona salariatul, aceasta lista apartinand in totalitate angajatorului, avand in vedere ca a fost constituita pe parcursul derularii contractului de munca si face parte din activitatea curenta pe care o presta angajatul pentru companie.

Tot in acordul partilor ca document semnat este util sa fie asumata pastrarea confidentialitatii tuturor informatiilor cu care angajatul a intrat in contact pe durata colaborarii intrucat practica a aratat că în cele mai multe cazuri acesta din urmă va migra catre o alta societate care are obiect de activitate identic sau similar cu cea de la care a plecat.

Prin intermediul echipei sale de avocati specializati in dreptul muncii, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda sprijin juridic companiilor, sindicatelor, patronatelor sau salariatilor, asigurandu-le consultanta, asistenta sau reprezentare juridica in faza de negociere a raporturilor contractuale, precum si in faza de solutionare a conflictelor ivite intre parti.  

Firmele trebuie sa faca plati sau incasari doar prin instrumente de plata fara numerar, potrivit legislatiei in vigoare, insa exista o serie de exceptii de la aceasta regula. Atunci cand fac sau accepta plati in numerar, firmele trebuie sa respecte anumite plafoane, nerespectarea acestora putand sa le aduca amenzi de mii de lei.

Regulile pe care trebuie sa le respecte firmele atunci cand fac tranzactii se gasesc in Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar.

Mai exact, potrivit acestui act normativ, regula generală privind încasările și plățile este că acestea pot fi făcute de firme doar prin instrumente de plată ce nu implică numerar. După cum apare și pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei, instrumentele de plata pot fi transferul de credit, debitarea directa, cardul de plata, cec-ul, cambia si biletul la ordin.

Cei ce trebuie sa respecte regulile stabilite de Legea nr. 70/2015 sunt, potrivit acesteia, firmele, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, liber profesionistii, persoanele fizice care desfasoara activitati in mod independent si asocierile ori alte entitati cu sau fara personalitate juridica.

Legea stabileste si o serie de exceptii importante de la regula de mai sus si permite astfel incasari ori plati in numerar, dar cu respectarea urmatoarele conditii:

 • incasari de la categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
 • incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry de la categoriile de mai sus – in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
 • plati catre categoriile de mai sus – in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plati catre magazinele de tipul cash and carry – in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;
 • incasari in numerar efectuate de categoriile de mai sus, de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza – in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Pe de alta parte, exista si operatiuni in numerar, fie ele de incasare sau plata, pentru care nu exista plafoane. De exemplu, nu se aplica plafoane pentru depunerea de numerar in conturile deschise la banci, pentru plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, pentru plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului statului, pentru retragerea de numerar din conturi deschise la banci, ce este utilizat apoi pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal, pentru transferul de sume si pentru depunerea de numerar in automate.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat pune la dispoziția clientilor servicii juridice profesionale de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in domeniul dreptului comercial si societar, oferind solutii eficiente si temeinic fundamentate juridic bazate pe experienta indelungata a echipei de avocati din cadrul cabinetului.

Contractul individual de munca care nu include clauze specifice pentru anumite situatii care pot aparea pe parcursul desfasurarii raporturilor de munca ar putea genera efecte dintre cele mai grave : de la dezorganizare si confuzie totala la locul de munca sau scaderea productivitatii angajatilor la neplacerile legate de faptul ca unii salariati sesizeaza Inspectoratul Teritorial de Munca sau chiar isi dau in judecata angajatorii.

Angajatorul are nu numai interesul dar si datoria de a incheia contracte de munca foarte bine puse la punct in ceea ce priveste clauzele acestuia. Altminteri, exista riscul de a plati despagubiri pentru accidente de munca ce nu se petrec la birou sau chiar amenzi pentru greselile de redactare.

In aceste conditii, este pe deplin recomandabil sa se apeleze la serviciile unui avocat specializat pentru redactarea corespunzatoare si pe deplin acoperitoare a clauzelor contractului de munca.

Cu titlu de exemplu, mentionam cele mai frecvente erori din cadrul modelelor de contracte de munca de pe internet :    

 • din contract lipsesc unele elementele obligatorii, precum specificarea foarte clara a normei de lucru sau riscurile postului;
 • au fost omise drepturile din legislatia securitatii sociale, precum concediul pentru cresterea copilului;
 • nu sunt specificate in mod clar conditiile de preaviz;
 • acelasi model de contract individual de munca este utilizat si pentru angajatii part time și pentru cei cu norma intreaga;
 • nu este scris cu litere ingroșate (bold) salariul;
 • nu s-a intocmit o fisa a postului.

Este important de retinut faptul ca pentru a sti exact ce trebuie facut, este necesara analiza situatiei din acest moment. Schimbarea regimului de munca si a programelor individualizate de munca sunt masuri ce ar putea fi prevazute deja in regulamentul intern al companiei, in contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca. Astfel, toate aceste aspecte trebuie verificate pentru fiecare dintre angajatii pentru care se doreste realizarea de modificari.

De exemplu, in cadrul muncii la domiciliu, angajatorul nu are dreptul sa modifice unilateral clauza cu privire la locul de munca din contract. Pentru aceasta, este necesar acordul salariatului. Asadar, introducerea muncii la domiciliu, chiar si temporara, presupune necesitatea intocmirii unui acord suplimentar la contractul individual de munca. Acesta  trebuie sa reglementeze inclusiv modul prin care sunt puse la dispozitia salariatului materialele, instrumentele și mecanismele necesare.

La fel de necesara este expertiza unui avocat si daca se solicita adaugarea de noi clauze optionale (negociate). Aceasta deoarece pot fi introduse in contracte clauze interzise de lege (abuzive), adica cele care restrang partial sau total drepturile salariatului. In aceasta situatie, contractul devine nul, iar angajatul poate da in judecata compania cu sanse reale de castig.  

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda consultanta juridica in domeniul dreptului muncii, asistenta juridica si reprezentare sau elaborarea de opinii juridice privind incidenta in diverse spete a prevederilor Codului muncii, eliminand astfel riscurile derivate din incheierea unor acte sau contracte de munca cu clauze ambigue sau vatamatoare.      

Operatiunea de rectificare a carii funciare este intalnita in situatiile in care inscrierile deja existente nu mai corespund cu realitatea. In esenta, rectificarea este operatiunea de carte funciara care reprezinta radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

Rectificarea cartii funciare presupune modificarea inscrierilor cuprinse in cadrul acesteia, inscrieri ce fac referire la imobilul propriu-zis (aspecte legate de suprafata), dreptul de proprietate sau alte notari asemanatoare.

Astfel, din anumite motive pot aparea situatii in care aceste inscrieri nu mai sunt valabile sau nu mai au un temei, asadar nu mai corespund cu realitatea si implicit cu situatia juridica reala a imobilului respectiv, moment in care apare necesitatea rectificarii.

Rectificarea unei inscrieri in cartea funciara poate fi ceruta de orice persoana interesata. Prin persoana interesata se intelege acea persoana care a avut sau are un drept referitor la imobilul inscris in cartea funciara, drept ce a fost lezat prin inscrierile anterioare.

De cele mai multe ori, rectificarea este ceruta de insusi proprietarul imobilului care depune o declaratie notariala in acest sens. Este important de retinut faptul ca rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

In ceea ce priveste motivele pentru rectificarea cartii funciare, cele mai intalnite motive in practica sunt urmatoarele :

 • anularea sau modificarea actului in baza caruia a fost realizata o inscriere in cartea funciara;
 • existenta unor greseli din partea persoanelor abilitate in momentul efectuarii unei înscrieri;
 • schimbarea situatiei in ceea ce priveste drepturile reale imobiliare (expirarea dreptului de uzufruct) sau cea a altor acte (de exemplu a dreptului de ipoteca).

Referitor la rectificarea cartii funciare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, Inalta Curte de Casaţie si Justitie a hotarat ca prin actiunea in rectificarea inscrierilor in Cartea Funciara se poate cere indreptarea sau suprimarea unor inscrieri necorespunzatoare facute in cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulara cu situatia juridica reala a imobilului.

Aceasta actiune, de obicei, are un caracter subsidiar, fiind grefata pe o alta actiune avand ca obiect constatarea nulitatii sau anularea unui act, simulația sau rezolutiunea acestuia.    

In plus, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut faptul ca este inadmisibila actiunea in rectificarea mentiunilor din cartea funciara in sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, in conditiile in care titlul in baza caruia s-a inscris dreptul de proprietate nu a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat asigura servicii juridice de inalt nivel profesional in majoritatea domeniilor aflate in legatura cu dreptul afacerilor. Echipa de avocati din cadrul cabinetului nostru are o expertiza solida in redactarea, negocierea sau revizuirea contractelor civile sau comerciale, pentru a proteja astfel cat mai bine interesul clientilor nostri si afacerile acestora. 

Operatiunea de rectificare a carii funciare este intalnita in situatiile in care inscrierile deja existente nu mai corespund cu realitatea. In esenta, rectificarea este operatiunea de carte funciara care reprezinta radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

Rectificarea cartii funciare presupune modificarea inscrierilor cuprinse in cadrul acesteia, inscrieri ce fac referire la imobilul propriu-zis (aspecte legate de suprafata), dreptul de proprietate sau alte notari asemanatoare.

Astfel, din anumite motive pot aparea situatii in care aceste inscrieri nu mai sunt valabile sau nu mai au un temei, asadar nu mai corespund cu realitatea si implicit cu situatia juridica reala a imobilului respectiv, moment in care apare necesitatea rectificarii.

Rectificarea unei inscrieri in cartea funciara poate fi ceruta de orice persoana interesata. Prin persoana interesata se intelege acea persoana care a avut sau are un drept referitor la imobilul inscris in cartea funciara, drept ce a fost lezat prin inscrierile anterioare.

De cele mai multe ori, rectificarea este ceruta de insusi proprietarul imobilului care depune o declaratie notariala in acest sens. Este important de retinut faptul ca rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

In ceea ce priveste motivele pentru rectificarea cartii funciare, cele mai intalnite motive in practica sunt urmatoarele :

 • anularea sau modificarea actului in baza caruia a fost realizata o inscriere in cartea funciara;
 • existenta unor greseli din partea persoanelor abilitate in momentul efectuarii unei înscrieri;
 • schimbarea situatiei in ceea ce priveste drepturile reale imobiliare (expirarea dreptului de uzufruct) sau cea a altor acte (de exemplu a dreptului de ipoteca).

Referitor la rectificarea cartii funciare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, Inalta Curte de Casaţie si Justitie a hotarat ca prin actiunea in rectificarea inscrierilor in Cartea Funciara se poate cere indreptarea sau suprimarea unor inscrieri necorespunzatoare facute in cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulara cu situatia juridica reala a imobilului.

Aceasta actiune, de obicei, are un caracter subsidiar, fiind grefata pe o alta actiune avand ca obiect constatarea nulitatii sau anularea unui act, simulația sau rezolutiunea acestuia.    

In plus, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut faptul ca este inadmisibila actiunea in rectificarea mentiunilor din cartea funciara in sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului tabular, in conditiile in care titlul in baza caruia s-a inscris dreptul de proprietate nu a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila.

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera servicii legale profesionale de inalt nivel inclusiv in ceea ce priveste probleme privind dreptul de proprietate si inscrierile in cartea funciara. Ne ocupam de intocmirea documentatiilor de rectificare a cartilor funciare si de depunerea acestora la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent.

Dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila in anul 2013, pe langa procedura contencioasa „clasica”, de drept comun, legiuitorul a prevazut si o serie de proceduri speciale, mai simple, suplimentare si facultative, menite sa faciliteze beneficiarilor accesul la justitie.

Una dintre aceste proceduri speciale este procedura ordonantei de plata, instrument juridic care permite creditorilor sa obtina rapid si facil un titlu executoriu.

Pe calea ordonantei de plata pot fi valorificate exclusiv creantele care au ca indatorire corelativa obligatia debitorului de a plati o suma de bani. Nu pot face obiectul ordonantei de plata, creantele care au ca obiect o alta prestatie decat o suma de bani.

Este important de retinut faptul ca ordonanta de plata nu conditioneaza cuantumul creantelor imputate, ca atare, poate fi vorba despre o creanta de orice valoare, conditia vizand doar obiectul (suma de bani), nu si valoarea, fiind astfel o procedura extrem de utila.

Admisibilitatea ordonantei de plata este conditionata de faptul ca obiectul sau reprezentat de creanta detinuta impotriva debitorului  trebuie sa fie o creanta certa, lichida si exigibila.

Creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi titlul executoriu, deci cand existenta ei este neindoielnica, este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui si este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

O alta conditie de admisibilitate a ordonantei de plata, vizeaza temeiul creantei, care poate fi un contract civil, indiferent de calitatea pe care o au partile acestuia – persoane fizice sau persoane juridice (textul de lege prevede „inclusiv cele incheiate intre un profesionist și o autoritate contractanta”).

In ceea ce priveste dovada creantei, aceasta in mod obligatoriu trebuie sa fie constatata printr-un inscris ori sa fie determinata potrivit unui statut, regulament, sau altui inscris, asumat de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. 

In final, ultima conditie de admisibilitate speciala a ordonantei de plata, vizeaza comunicarea unei somatii, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, prin care sa i se solicite debitorului sa plateasca suma datorata in termen de maxim 15 zile de la primirea acesteia.

Un alt avantaj cert al acestei proceduri il reprezinta taxa judiciara de timbru datorata pentru ordonanta de plata, aceasta avand un cuantum fix si redus, respectiv 200 lei, spre deosebire de procedura de drept comun care presupune plata taxei judiciare de timbru in functie de valoarea sumei reclamate.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera asistenta juridica si reprezentare atat in etapa pre-litigioasa – recuperarea creantelor pe cale amiabila, prin redactarea si transmiterea notificarilor sau somatiilor de plata, asistarea si reprezentarea in cadrul negocierii termenilor si conditiilor recuperarii sumelor restante precum si in etapa litigioasa – asistarea si reprezentarea pentru recuperarea creantelor in faza judiciara, conform procedurii speciale.  

Exista situatii in care societatea cu raspundere limitata, din diferite motive, nu mai poate sa functioneze. Radierea reprezinta stergerea societatii din Registrul Comertului si presupune parcurgerea unor etape antemergatoare bine definite, fiecare avand propriile sale particularitati.

Astfel, in conformitate cu legile din Romania, pentru radierea unei societati comerciale cu raspundere limitata din Registrul Comertului, primul pas il reprezinta adoptarea de catre asociatii societatii a hotararii de radiere, prin care asociatii vor lua decizia oficiala de radiere a societatii.

Dupa redactarea deciziei de radiere, se vor parcurge urmatoarele etape :

 1. Etapa dizolvarii
 2. Etapa lichidarii
 3. Radierea societatii din Registrul Comertului

In ce priveste etapa divizarii, aceasta se realizeaza in mai multe ipoteze legale, una dintre acestea fiind hotararea asociatilor de radiere a societatii. Alte cazuri de dizolvare se refera la imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii, incheierea perioadei de functionare a societatii, declararea societatii ca fiind nula, existenta unei hotarari judecatoresti de incetare a activitatii sau falimentul societatii.

Din momentul dizolvarii, directorii sau administratorii societatii nu mai pot intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile de lichidare (realizarea activului si pasivului), pana la terminarea acesteia.

A doua etapa urmeaza etapei dizolvarii si consta in realizarea operatiunilor de lichidare a societatii. Este important de mentionat faptul ca decizia de lichidare a societatii poate fi realizata in mod voluntar de catre un expert contabil sau se poate realiza de catre un lichidator. Practic, in etapa lichidarii, societatea va fi obligata sa repartizeze catre asociati bunurile si banii ramasi insa aceasta numai dupa stingerea tuturor obligatiilor de plata.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea care se cuvine fiecarui asociat. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

In ultima etapa, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii societatii din Registrul Comertului, in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Prin radierea din Registrul Comertului, inceteaza personalitatea juridica a societatii comerciale, data de la care inceteaza practic existenta persoanei juridice.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat numara peste doua decenii de activitate in materia dreptului comercial si societar. Ne caracterizeaza seriozitatea cu care analizam toate spetele clientilor nostri si solutiile legale pe care le propunem, care nu ofera doar o rezolvare urgenta de moment ci vor tine intotdeauna cont de tabloul general al intereselor clientilor nostri.   

Guvernul a amanat aplicarea TVA de 5% pentru locuintele cu preturi de pana la 140.000 de euro, amendand astfel legea care trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021. In consecinta, cumparatorii mai au de asteptat un an pana cand vor putea achizitiona locuinte mai scumpe, in caz contrar acestia vor trebui sa suporte costuri mai mari care pot ajunge si pana la 20.000 euro in cazul locuintelor cu preturi spre nivelul maxim al plafonului.

Astfel, pentru un apartament in valoare de 100.000 de euro, cu 2 sau 3 camere, un TVA de 5% inseamna o taxa de 5.000 de euro. Pentru ca plafonul nu a fost majorat, cumparatorii vor avea acum de platit cota de 19% TVA, adica 19.000 de euro, ceea ce inseamna cu 14 mii de euro mai mult. Iar la apartamentele mai scumpe, cu valori de 120.000 sau 130.000 de euro, diferenta de cost va fi si mai mare.

Aceasta decizie, justificata de Guvernul Romaniei prin necesitatea de a colecta mai multi bani la bugetul de stat in anul curent, afecteaza intreaga industrie imobiliara, in sensul in care descurajeaza cresterea pe termen lung a calitatii fondului imobiliar rezidential. Astfel, fie suprafetele mai mari devin neatractive pentru cumparator din motive de accesibilitate, fie marja pentru dezvoltatori pentru inovații este foarte mica.

Potrivit specialistilor in domeniul imobiliar, decizia amanarii majorarii plafonului de TVA, ii va pune pe multi cumparatori in incapacitatea de a-si sustine planurile, pentru ca nu au la dispozitie resursele financiare, acestia fiind nevoiti sa se reorienteze catre locuinte cu suprafete mai mici, in blocuri vechi sau chiar sa-si amane decizia de cumparare pentru anul urmator.

O alta consecinta a acestei situatii este aceea ca este posibil sa apara si numeroase litigii in cazul contractelor semnate cu dezvoltatorii care nu mai pot fi onorate. Felul in care a fost luata aceasta decizie va creste si neincrederea in gradul de predictibilitate a evolutiei pietei imobiliare si mai mult, a intregii piete romanesti.

Pe de alta parte, un alt efect al amanarii cresterii plafonului de valoare la care se va aplica TVA de 5% ar putea fi reorientarea unor segmente de potentiali cumparatori spre imobile detinute de persoane fizice, care nu sunt supuse regimului TVA. Astfel, este de asteptat o crestere a tranzactiilor de revanzare a proprietatilor in loc de achizitie a unei locuinte noi.

In plus, situatia este si mai complexa in cazul in care achizitia se realizeaza prin imprumut bancar, intrucat banca nu poate evalua locuinta cu TVA de 19% in anul 2021 stiind ca din anul 2022 acelasi tip de apartament va fi vandut cu TVA de 5%, context in care avansul solicitat clientului va fi mai mare, pentru a acoperi diferenta.

Decizia Guvernului va avea insa efecte si in ceea ce priveste dezvoltatorii imobiliari. Cel mai probabil unii dezvoltatori vor trebui sa-si reconfigureze investitiile, in cazul in care au mizat pe finalizarea si darea in folosinta in acest an a unor imobile care sa se incadreze ca valoare in plafonul crescut pentru TVA de 5%.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera consultanta juridica si reprezentare pentru antreprenorii locali si straini din domeniul imobiliar precum si pentru persoanele fizice sau juridice care doresc sa achizitioneze bunuri imobile. Oferim asistenta clientilor nostri in activitatea lor de zi cu zi si pentru proiecte specifice, ajutandu-i sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare si minimizandu-le expunerea la riscuri.    

Proprietarii mijloacelor de transport, a cladirilor sau terenurilor la sfarsitul anului 2020 trebuie sa plateasca in acest an impozit pentru fiecare dintre proprietatile amintite. Impozitele se pot achita in doua transe, dar cei care achita integral suma datorata pana la data de 31 martie vor beneficia de o reducere.                                                                                                                                                                  In ceea ce priveste plata impozitului pe mijloace de transport, cei care detineau la 31 decembrie 2020 un autoturism, datoreaza impozit pentru acesta in 2021, chiar daca au vandut intre timp autoturismul. Acest fapt se intampla deoarece proprietarul este dator cu plata impozitului pe tot anul, daca la trecerea in respectivul an era proprietar pe acel autoturism.
Impozitul pe mijloace de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde proprietarul isi are domiciliul sau sediul si se achita in fiecare an, in doua transe egale. Termenele legale de plata sunt 31 martie si 30 septembrie, iar daca plata se face integral pana la 31 martie se acorda o bonificatie de pana la 10%, conform hotararii consiliului local.

Referitor la impozitul pe cladiri, oricine avea in proprietate o cladire la data de 31 decembrie 2020 trebuie sa plateasca anul acesta impozit pentru aceasta. De asemenea, impozitul pe cladiri poate fi achitat in doua transe egale, termenele legale de plata fiind tot 31 martie si 30 septembrie.                                                                                                                                  

Este important de retinut faptul ca, dupa cum stabileste Codul fiscal, impozitul pe cladiri se plateste in functie de destinatia acestora.

Astfel, pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, detinute de persoane fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.

In cazul spatiilor nerezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii finale a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi, construite in perioada 2015-2019, valorii rezultate dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in perioada 2015-2019 sau valorii care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii cinci ani.

In situatia imobilelor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential si a impozitului determinat pentru suprafața folosita in scop nerezidential.  

Impozitul pe terenuri va fi datorat in acest an de cei care le detineau la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, impozitul pe terenuri se poate plati in doua rate egale, pana la 31 martie si respective pana la 30 septembrie.  Ca regula, impozitul pe teren se stabilește luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In contextul dezvoltarii activitatii sale principale in domeniul dreptului afacerilor, echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera clientilor consiliere legala si asistenta in orice probleme legale privind impozitarea, in scopul de a obtine beneficii fiscale maxime, eficienta si optimizare in toate tipurile de tranzactii.       

Codul muncii a fost modificat odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 213/2020, astfel incat  partilor unui contract individual de munca li s-a oferit posibilitatea de a decide asupra utilizarii procedurii de conciliere pentru solutionarea pe cale amiablia a unui conflict individual de munca.

Exista si situatia in care procedura concilierii este obligatorie, anume in cazul in care la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile au stabilit in mod expres in cuprinsul contractului individual de munca o clauza potrivit careia orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila, prin procedura concilierii.

In esenta, ceea ce se urmareste prin parcurgerea procedurii de conciliere este solutionarea amiabila a conflictelor individuale de munca cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Este important de retinut faptul ca in acesta procedura, fiecare parte poate fi asistata sau, dupa caz, reprezentata de un consultant extern (avocat, expert in legislatia muncii sau, dupa caz, un mediator specializat in legislatia muncii) care, prin rolul sau activ, va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de munca

In ceea ce priveste modul de pornire a procedurii de conciliere, primul pas il reprezinta transmiterea unei invitatii scrise la conciliere de catre una dintre parti, celeilalte parti. In cuprinsul invitatiei la conciliere se va stabili expres data la care va avea loc deschiderea procedurii de conciliere.

Potrivit dispozitiilor art. 2311 din Codul muncii, data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depasi cinci zile lucratoare de la data comunicarii invitatiei. In ceea ce priveste comunicarea invitatiei la procedura de conciliere, aceasta trebuie realizata prin mijloacele de comunicare prevazute expres in contractul individual de munca (posta, e-mail, curier, prin inmanare sub semnatura de primire), astfel incat sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti intr-un termen rezonabil.

Procedura de conciliere se va inchide, de obicei, atunci cand in urma dezbaterilor partile conflictului de munca ajung la o solutie. Alte posibilitati de inchidere ar fi atunci cand partile nu reusesc solutionarea pe cale ambiabila a conflictului de munca sau prin neprezentarea uneia dintre parti la data stabilita in invitatia de conciliere.

Chiar daca prin vointa partilor procedura concilierii devine obligatorie, parcurgerea acesteia nu inlatura posibilitatea partilor de a se adresa instantei de judecata, insa termenul de contestare a conflictelor de munca se va suspenda pe toata durata concilierii.

Cu o activitate profesionala continua de peste doua decenii, dedicata serviciilor avocatiale de inalta calitate, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat asigura asistenta juridica si reprezentare atat pentru salariati cat si pentru angajatori in orice problema de dreptul muncii, precum si redactarea sau/si consilierea in intocmirea diverselor acte, documente si proceduri juridice specifice dreptului muncii.