De la an la an, din cauza numărului considerabil de cazuri de evaziune fiscală, autoritățile efectuează frecvent verificări privind legalitatea și conformitatea activităților economice desfășurate de către companii și persoane fizice.

Inspectia fiscala se exercita asupra oricaror persoane si entitati, indiferent de forma lor de organizare, la contribuabili, cat si la platitori, adica acele persoane care, in numele contribuabilului, au obligatia de a plati sau de a retine si de a plati ori de a colecta si plati, dupa caz, impozite, taxe si contributii sociale.

Cele doua notiuni, contribuabili si respectiv platitori, nu trebuie confundate. Diferența dintre cele doua constă în faptul că plătitorii sunt persoane care, în numele contribuabilului, trebuie să plătească sau să rețină şi să plătească ori să adune plăți (impozite, taxe şi contribuţii sociale).

Realizarea inspectiei fiscale inseamna indeplinirea mai multor activitati si luarea masurilor de catre organul de inspectie fiscala, care pot fi:

 • examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului;
 • verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului/platitorului;
 • analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse si, dupa caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislatiei fiscale;
 • verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile ori unde se afla bunurile impozabile;
 • solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/platitorului sau imputernicitul acestuia;
 • informarea reprezentantului legal al contribuabilului/platitorului sau a imputernicitului acestuia, dupa caz, cu privire la constatarile inspectiei fiscale, precum si discutarea acestora;
 • stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz;
 • sanctionarea potrivit legii a faptelor reprezentand incalcari ale legislatiei fiscale si contabile constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile;
 • dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;
 • aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmindu-se in acest sens proces-verbal.

Principalele domenii vizate de controlul fiscal sunt domeniul constructiilor, industria auto, intermediere achizitii imobiliare, comert, preturi de transfer, iar o importanta deosebita o detin controalele privind TVA si problemele specifice privind plata TVA, cum ar fi serviciile achizitionate de la nerezidenti pentru care se aplica taxare inversa, cheltuielile deductibile/nedeductibile, ajustarea TVA pentru creante neincasate.

Cu o activitate sustinuta in domeniul serviciilor legale privind dreptul afacerilor, OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat ofera consultanta legala clientilor sai in relatia cu autoritatile fiscale, dar si reprezentare in fata organelor de control financiar-fiscal. Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat se implica intotdeauna pentru gasirea solutiei cele mai avantajoase juridic pentru rezolvarea problemei dumneavoastra.  

Persoanele ale caror documente personale au expirat în perioada în care a fost in vigoare starea de alertă, ce s-a incheiat in data de 8 martie, nu trebuie să se adreseze imediat autorităților pentru eliberarea unor documente cu un nou termen de valabilitate, ci le pot folosi în continuare pe cele expirate timp de trei luni.

Acest fapt înseamnă că persoanele ale căror acte personale au expirat trebuie să le preschimbe până, cel mai târziu, la data de 6 iunie 2022. Pentru a se evita apariția aglomerației la ghișee, recomandarea autorităților este ca preschimbarea actelor expirate pe perioada aplicării stării de alertă să fie făcută începând de acum, nu să fie amânată până aproape de luna iunie.

Documentele expirate în perioada în care s-a aplicat starea de alertă e posibilă fiindcă, așa cum stabilește Legea 55/2020, “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Astfel, putem vorbi despre prelungirea, printre altele, a unor documente precum cele de identitate (buletin/ card de identitate, viză de flotant, permis de sedere etc.), permisele auto și, în anumite cazuri, autorizațiile de circulație provizorie.


În plus, Legea 55/2020 stabilește și o excepție de la regula prelungirii valabilității documentelor personale cu trei luni de la încheierea stării de alertă. Mai exact, dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere (cu drept de circulație) au rămas valabile pe toată perioada stării de alertă, dar au fost valabile și timp de zece zile de la încetarea acesteia, adică până pe 18 martie 2022. Așadar, dovezile nu vor rămâne valabile, ca în cazul altor documente, până în luna iunie.

Este important de retinut faptul ca valabilitatea inspecției tehnice periodice nu s-a prelungit nici pe perioada stării de alertă și nici nu se prelungește în continuare, din moment ce nu s-a prelungit nici în perioada în care se aplica starea de urgență. Pe de altă parte, nici valabilitatea pașapoartelor nu se prelungește automat.

De asemenea, preschimbarea actelor noi expirate s-a putut realiza si mai înainte de eliminarea stării de alertă, in cazul in care titularii acestor acte au dorit acest lucru, in functie de programul de lucru si programarile efectuate de institutiile emitente ale actelor pe perioada starii de alerta.

Toate documentele mentionate au putut fi folosite in perioada starii de alerta de catre cetateni in relatia cu institutiile publice sau persoanele juridice de drept privat care au avut obligatia sa le accepte. Odata cu implinirea termenului de 90 zile de la incetarea starii de alerta, niciun document nu se va mai prelungi automat, astfel incat detinerea si uzul unor documente expirate ar putea atrage sanctiuni legale.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat se ocupa cu succes de procedurile legale privind obtinerea sau prelungirea unor documente importante de identitate, stare civila sau de rezidenta pentru clientii sai. Cu o experienta de peste 25 ani in interactiunea permanenta cu diferite institutii si autoritati publice, cabinetul nostru este in masura sa asigure clientilor nostri cele mai bune servicii pentru obtinerea sau prelungirea documentelor de care acestia au nevoie.

Desi termenul-limită pentru depunerea formularului 212 este data de 25 mai 2022, acesta s-a putut depune în format tipărit, de către titularii de PFA, II și IF și cei ce exercită profesii liberale, numai până la data de 28 februarie 2022. Începând cu data de 1 martie, pentru aceste persoane este posibilă depunerea declaratiei unice (formularul 212) numai online.

Acest fapt se datoreaza modificărilor aduse prin O.G. nr. 11/2021, astfel incat relația firmelor și persoanelor fizice (profesii liberale, PFA, II și IF) cu Fiscul trece exclusiv în online începând cu data de 1 martie 2022 (contul obligatoriu în Spațiul Privat Virtual). Deoarece prevederile introduse de Guvern fac o referire generală la documentele care circulă de la contribuabili la Fisc și invers, specialiștii avertizează că asta înseamnă inclusiv declarațiile fiscale.

Textul de lege se refera la toate cererile, înscrisurile sau documentele, astfel incat specialistii in drept fiscal au conchis in mod firesc dealtfel ca legea se refera si la declaratiile fiscal, declaratiile de inregistrare si alte declaratii intocmite potrivit legii dar si cereri adresate de contribuabili organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personala.

Asadar, după data de 1 martie, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, dacă depun declaraţia unică pe hârtie, în sistemul clasic, nu o să mai fie luată în considerare, fapt care a fost confirmat si de numerosi consultanti fiscali.

Sunt cazuri multiple în care persoanele fizice care obțin venituri pe cont propriu trebuie să depună declarația unică: venituri din activități independente, profesii libere (cum sunt avocații de exemplu), chirii, dividende, tranzacții cu criptomonede, NFT-uri, drepturi de autor, venituri obținute independent din activități de promovare pe rețelele sociale

In ceea ce priveste persoanele fizice obisnuite, intrucât obligația legală menționată nu vizează persoanele fizice care nu desfășoară o profesie liberală sau nu exercită o activitate economică în mod independent, acestea pot interacționa cu ANAF prin documente tipărite și după data de 1 martie 2022.

Contribuabilii trebuie sa stie faptul ca contribuţia de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) aferente veniturilor obținute din indemnizațiile de pandemie acordate PFA-urilor și altor profesioniști pentru întreruperea sau reducerea activității vor trebuie declarate prin intermediul declaratiei unice (formularul 212). In situatia neindeplinirii acestei obligatii, valoarea acestor contributii se stabilesc, mai nou, din oficiu, de către autorități.

Este important de retinut faptul ca termenul-limită pentru depunerea formularului 212 este data de 25 mai 2022. Documentul se folosește pentru declararea veniturilor realizate în anul 2021 și a taxelor aferente (impozit pe venit și, dacă este cazul, contribuții la pensii și sănătate), precum și pentru estimarea veniturilor ce urmează a fi realizate în 2022 și a taxelor aferente.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat, prin avocații sai specializați, oferă servicii juridice în domeniul dreptului fiscal clientilor persoane fizice și juridice, constand in asistență, consultatii juridice specifice și reprezentare juridică în fața autorităților fiscale, propunand si cele mai bune solutii legale pentru orice situatie derivand din raporturi juridice de drept fiscal.

Tichetele de masă, de creșă, culturale, cadou și voucherele de vacanță, care pot fi acordate salariaților de către angajatori, se emit doar în format electronic, incepand cu data de 1 februarie 2022. Astfel, tichetele nu mai pot fi emise în format tipărit, dar cele emise până la data de 31 ianuarie 2022 rămân valabile până la expirare.

Astfel, conform OUG 130/2021, publicată în data de 18 decembrie 2021 în Monitorul Oficial, se prevede eliminarea biletelor de valoare emise în format tipărit și acordarea lor doar pe suport electronic, adică pe carduri speciale.

Conform rezultatelor cercetarii de piata, nouă din zece salariati români sunt mulțumiți de sistemul de tichete și preferă includerea acestora în pachetul salarial. La randul lor, peste jumătate dintre angajatori consideră că tichetele sunt esențiale pentru derularea business-ului.

În plus, mai mult de jumătate dintre comercianți au observat o influență pozitivă asupra cifrei de afaceri și o treime dintre aceștia spun că această soluție de plată a stimulat creșterea numărului de clienți, dar și a veniturilor. De asemenea, 60% dintre cei care vor să își schimbe locul de muncă nu iau în considerare o ofertă fără tichete de masă.

O altă modificare importantă apărută în materia tichetelor de valoare o dată cu oficializarea OUG 130/2021 vizează acordarea tichetelor cadou. Acest tip de beneficii pot fi oferite de angajatori doar salariaților proprii, nu și altor persoane (cum ar fi salariaților partenerilor de afaceri), cum era posibil înainte de 18 decembrie 2021.

Este important de retinut faptul ca OUG nr. 130/2021 a modificat regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate de angajatori, în sensul în care aceștia nu mai pot acorda astfel de tichete altor persoane în afara de angajații proprii. Cei care nu respectă noile prevederi riscă o amenda de 35.700 lei, pe fondul majorării salariului minim brut.

Mai exact, OUG 130/2021 a eliminat din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare prevederea că aceste tichete cadou puteau fi acordate și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Totuși, modificarea apărută nu face referire la normele de aplicare ale Legii biletelor de valoare, unde se găsesc referirile legate de funcția de bază a salariaților și acordarea tuturor tipurilor de tichete de valoare.    

Acest fapt înseamnă că tichetele cadou pot fi oferite de către angajatori și salariaților cu funcția de bază la alt job, fără ca respectivi angajați să fie considerați terți și fără ca firmele să riște amendarea. Tichetele care pot fi acordate salariaților doar de către angajatorul unde este stabilită funcția de bază sunt cele de masă, de creșă sau voucherele de vacanță.

Beneficiind de o bogata experienta in domeniul dreptului muncii, OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat va sta la dispozitie cu servicii juridice complexe si datorita faptului ca domeniile noastre de activitate includ dreptul comercial, dreptul financiar si dreptul muncii ca si ramuri ale dreptului afacerilor, astfel incat va putem oferi din punct de vedere juridic tot ceea ce societatea dumneavoastra are nevoie sub directa noastra asistenta si coordonare.

Una dintre principalele intrebari ale fiecarui cetatean sau firma la inceput de an o reprezinta taxele si impozitele datorate pentru teren, cladiri sau mijloace de transport. Persoanele fizice si juridice care, la sfârșitul anului 2021, dețineau mijloace de transport, clădiri sau terenuri trebuie să plătească în acest an impozit pentru fiecare dintre bunurile amintite.

Plata impozitelor se poate face în două tranșe, iar cei ce plătesc tot impozitul anual până la primul termen, respectiv până la data de 31 martie, beneficiază de o reducere a acestuia, indiferent de care dintre cele trei impozite este vorba.

In ceea ce priveste impozitul pe mijloacele de transport, proprietarul unei mașini datoreaza  plata impozitului pe intregul an, dacă la trecerea în respectivul an era proprietar pe acea mașină. Astfel, chiar daca proprietarul a vandut intre timp masina, el va trebui sa achite impozitul daca la data de 1 ianuarie figura in calitate de proprietar al masinii.

Impozitul pe maşini se plătește la bugetul localității unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Acest impozit se achita anual, in doua transe egale.
Termenele legale, stabilite de Codul fiscal sunt 31 martie și 30 septembrie.

Proprietarii de mașini ce plătesc impozitul pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. De asemenea,
Impozitul auto se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în centimetri cubi (cmc).

Referitor la impozitul pe clădiri, acesta se plătește în funcție de destinația acestora. Astfel, o valoare are impozitul pentru clădirile rezidențiale, cele strict de locuit, și alta pentru cele nerezidențiale, folosite în scop economic, precum sediile firmelor sau persoanelor fizice autorizate, spațiile comerciale, cabinetele individuale.

Există și o a treia situație, în care un apartament, de pildă, e folosit atât ca locuință, cât și ca sediu social, caz în care se poate vorbi despre o clădire cu destinație mixtă. Evident, modul de calcul si cuantumul impozitului pe cladiri variaza in functie de categoria de folosinta a imobilului.

Pentru terenuri, impozitul se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. Este importanta diferentierea terenurilor din categoriile intravilan si extravilan si de asemenea, in cadrul categoriei de terenuri intravilane, se disting terenurile cu constructii si terenuri fara constructii.

Este important de retinut faptul ca există anumite categorii de persoane ce nu trebuie să plătească impozit pe teren. Mai exact, printre multe excepții, sunt de amintit terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, cel aflat în proprietatea sau coproprietatea veteranilor sau văduvelor de război, suprafețele de fond forestier, terenurile aparținând cultelor religioase.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat desfasoara o activitate profesionala sustinuta in domeniul dreptului financiar si fiscal constand in acordarea de consultatii legale, opinii juridice sau asistenta juridica pentru persoanele fizice si juridice, referitor la orice situatii avand ca obiect stabilirea si plata impozitelor si taxelor catre bugetul local sau central.       

In ultima perioada, au fost aprobate o serie de modificari normative referitoare la situatia carantinarii si izolarii cu impact direct asupra perioadei de acordare a concediilor medicale angajatilor in cazul imbolnavirii de Covid-19.  

Două sunt tipurile de concedii medicale acordate pentru COVID-19, unul de carantină și unul de izolare, amândoua fiind acordate pe baza unei decizii a direcției de sănătate publice (DSP), de carantinare, respective de izolare.

Referitor la decizia de izolare, aceasta se acordă de către DSP persoanei care este depistată pozitiv la un test omologat de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2, pe baza căruia se acordă certificatul de concediu medical de izolare de către medicul de familie.

Este important de retinut faptul ca perioada de izolare a fost redusă de la 14 zile, cum era prevăzut inițial, la zece zile pentru persoanele nevaccinate și șapte zile pentru persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală, cu condiția să se afle în interiorul celor 180 de zile de la data primului test pozitiv.

In ceea ce priveste decizia de carantinare, aceasta se acordă de DSP persoanei care este stabilită ca fiind contact direct a unei persoane confirmate, pe baza căruia se acordă certificatul de concediu medical de carantinare de către medicul de famile.

Noutatea este aceea ca persoanele vaccinate împotriva COVID-19 sau cele trecute prin boală vor sta doar cinci zile în carantină, în timp ce persoanele care nu s-au vaccinat și nici n-au trecut prin boală vor sta în carantină zece zile. Daca acestea sunt depistate, ulterior, cu COVID-19, atunci vor primi o decizie de izolare din partea DSP și pot cere concediul medical aferent.

Angajatorii trebuie sa cunoasca faptul ca desi plata indemnizației de concediu medical se face de angajator, aceasta va fi decontată integral de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Față de prevederile OUG 158/2005 care stabilesc că angajatorul plătește primele cinci zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă și restul se decontează de la FNUASS, în cazul acestor concedii medicale pentru COVID-19 întreaga indemnizație acordată pentru carantină și/sau izolare este decontată de stat.

Concediile medicale pentru COVID-19 se acordă exclusiv în următoarea zi după terminarea carantinei/izolării, medicii de familie neputând elibera aceste certificate înainte de perioada prevăzută în decizia DSP. Astfel, salariatul va putea depune la angajator certificatul de concediu medical abia după obținerea lui de la medicul de familie și nu înainte ca perioada de carantină/izolare să expire.

Salariații care se află în izolare sau carantină nu pot lucra în timp ce se află în concediu medical. Aceștia nu pot beneficia, în același timp, de cele două tipuri de venituri, indemnizația de concediu medical și salariu. Angajatorilor le este imposibil să reflecte situația în care un salariat izolat primește, pe lângă indemnizație, și salariu în raportările fiscale lunare, deoarece un salariat nu poate fi, în același timp, și în concediu medical, și în activitate.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat ofera servicii juridice intr-o gama larga de probleme si proceduri de dreptul muncii. Ori de cate ori apar probleme de natura juridica in raporturile de munca, un avocat pe probleme de munca este singura solutie prin care puteti fi sigur ca nu sunteti concediat abuziv, iar daca sunteti angajator, sunteti ferit de abuzurile statului sau ale partenerilor de afaceri.  

Ultimii ani au marcat o serie de schimbari succesive in ceea ce priveste depunerea declaratiei de beneficiari reali. Cel mai recent act normativ publicat în această privinţă este Legea nr. 315 din 28.12.2021, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022 şi care modifică Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, conform acestui act normativ, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului vor depune la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării acesteia în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

Noutatea consta in faptul ca nu va mai exista obligaţia depunerii anuale a declaraţiei, decât numai pentru acele persoane juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor.

Astfel, doar aceste persoane juridice vor depune anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, cu menţiunea că în contextul actual, termenul de depunere a acestei declaraţii este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Totodata, obligaţia de declarare a beneficiarilor reali este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv.

Este important de observat faptul ca firmele care au depus cel putin o declaratie de beneficiar real dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 219/2019, vor mai depune de acum inainte declaratie de beneficiar real doar atunci cand survin modificari fata de ultima declaratie depusa.

Legea noua prevede si elementele care trebuie sa fie cuprinse in cadrul declaratiei de beneficiari reali, respectiv aceasta va include datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data și locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale, si se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Fara indoiala ca modificarile legislative din domeniul dreptului comercial sunt extrem de importante pentru toate companiile din tara noastra. OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat va sta la dispozitie cu o gama completa de servicii juridice in domeniul dreptului societatilor comerciale, inclusiv in ceea ce priveste intocmirea si atestarea actelor si depunerea dosarelor la Registrul Comertului, in termenele si conform procedurilor legale in vigoare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis in cursul acestui an un ghid menit sa sprijine cu informatii utile pe toti contribuabilii care obtin venituri in strainatate si carora le revine obligatia de declarare si de plata a impozitelor aferente acestei categorii de venituri.

Astfel, potrivit ghidului ANAF, contribuabilii care au obligația declarării veniturilor realizate în străinătate sunt, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România si cele nerezidente care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență.

Prin indeplinirea conditiilor de rezidenta se intelege faptul ca centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, aceasta este prezentă în România pentru o perioadă ce depășește 183 de zile într-un an și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu, din activităţi independente, din proprietate intelectuală, chirii, dividende, pensii etc).

Totodata, trebuie să declare veniturile din afara țării și rezidenții români cu domiciliul in Romania și nerezidenții care îndeplinesc condițiile de rezidență și care desfășoară activitate salarială în străinătate, dar doar în cazul în care au stat peste hotare mai mult decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul în care lucrează sau în cazul în care detașarea în străinătate a încetat.

Conform instructiunilor ANAF, cei care obțin venituri în străinătate trebuie să completeze câte o secţiune a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare prin acest formular, dar şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.

Declarația unică se poate depune online (prin Spațiul Privat Virtual – SPV – sau pe site-ul www.e-guvernare.ro) sau, dacă vorbim de formularul tipărit, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Referitor la modalitatea de plata a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului, deci și în cazul taxelor pe veniturile obținute în afara țării, contribuabilii le pot plăti prin virament bancar, în numerar (în conturile deschise la trezoreria in raza căreia aceștia își au domiciliul fiscal), prin mandat poștal, online, cu cardul, prin intermediul platformei ghiseul.ro (conectată cu SPV) sau cu cardul bancar, la casieriile trezoreriei.

Este important de retinut faptul ca veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, astfel incat acestea nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat are ca aria principala de activitate domeniul dreptului comercial si dreptului afacerilor, cu domeniile conexe si aferente, cum ar fi dreptul muncii, dreptul proprietatii industriale sau dreptul financiar si fiscal. Avocatii nostri asigura consiliere juridica privind tranzactii si dispute generale si complexe, de ordin comercial sau corporativ, intr-o gama larga de domenii si sectoare, incluzand si orice probleme de drept fiscal. 

Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor vor trebui să anunțe asociația de proprietari, în cel mult zece zile de la semnarea actelor, cu privire la cine sunt sunt noii ocupanți ai respectivelor apartamente, astfel cum prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari.

In ceea ce priveste termenul de notificare, legea prevede ca notificarea respectivă se va face în zece zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Plata utilităților este in sarcina chiriașului, el o va face în numele proprietarului, însă trebuie tinut cont de faptul ca, în caz de neplată, cel care va fi tras la răspundere este totusi proprietarul.

Asociația de proprietari poate da proprietarul în judecată pentru neplata contribuțiilor. În cazul în care, însă, închirierea este realizată cu respectarea tuturor procedurilor legale (contract de închiriere, declararea chiriașului la asociație și declararea veniturilor obținute din chirie la ANAF), proprietarul poate recupera în instanță, la rândul său, sumele datorate de către chiriaș.

Se observa, asadar, faptul ca cel care datorează contributiile catre asociatie este proprietarul, tocmai în virtutea calității sale și deopotriva el este cel ce poate fi executat silit, dacă se ajunge acolo. Faptul că el poate să-și recupereze apoi banii de la chiriaș, printr-un proces, cel mai probabil, nu e de natură să intereseze asociația de proprietari.

Este important de retinut faptul ca in conformitate cu prevederile Codului Civil, chiriașul răspunde față de proprietar pentru degradarea locuinței, inclusiv pentru incendiu, dacă nu dovedește că s-a produs fortuit (cauze ce nu-i pot fi imputate; de exemplu, vina proprietarului sau a vecinilor).

Chiriașul nu poate cere despăgubirea pentru îmbunătățirile aduse locuinței fără acordul proprietarului, iar acesta din urmă poate cere chiar și aducerea locuinței la starea inițială, precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă.

Noul Cod Civil prevede faptul că „dacă locuința este vândută, noul proprietar este obligat să respecte contractul de închiriere în vigoare la data vânzării dacă: a) contractul de închiriere a fost notat în cartea funciară sau b) pentru locuințele neînscrise în cartea funciară, contractul de închiriere a primit data certă înaintea contractului de vânzare-cumpărare.

Data certă poate fi acordata de un avocat sau un notar. Așadar, dacă nu aveți un contract încheiat de către un notar sau de un avocat, noul proprietar al apartamentul vă poate evacua din locuință, chiar dacă nu v-a expirat contractul de închiriere cu fostul proprietar.

Situațiile în care un apartament este pus atât la vânzare, cât și la închiriere, sunt frecvente, un dezavantaj pentru chiriaș în aceste cazuri fiind și deranjul permanent, proprietarul intrând frecvent în locuință pentru vizionare cu potențialii cumpărători.

Cu o experienta de peste doua decenii in acordarea de servicii juridice clientilor persoane fizice si persoane juridice, OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat va poate sprijini in mod profesionist pentru negocierea, discutarea si redactarea contractului de inchiriere si atestarea datei, continutului si identitatii partilor contractului conform Legii avocaturii nr. 51/1995, astfel incat sa fiti mai bine protejat in calitate de chirias sau proprietar.

Conform legii in vigoare, mărcile pot fi protejate pentru o perioadă de timp nelimitată pentru perioade succesive de câte 10 ani de zile. Inițial, se acordă protecție pentru o perioadă de 10 ani, iar după expirarea acestei perioade se poate prelungi prin intermediul operațiunii de reînnoire, cu încă o perioadă de 10 ani.

Astfel, reinnoirea marcilor trebuie efectuata in mod repetat, la un interval de 10 ani. Spre deosebire de procedura de înregistrare a mărcilor, care este supusă mai multor căi de atac, procedura de reînnoire a mărcilor este o operațiune administrativă și durează în jur de 3 luni de zile, deoarece nu există perioadă de opoziții, prelungirea valabilității fiind o procedură sigură.

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută cu 3 luni de zile înainte de data expirării. Totuși, se acordă un termen de grație de 6 luni de zile după expirarea perioadei de protecție, în care mai poate fi operată reînnoirea, însă taxele de achitat vor fi majorate cu 50%. Reînnoirea poate fi operată pentru toate produsele și serviciile protejate de marcă, sau doar pentru anumite produse și servicii.

În conținutul cererii de reînnoire trebuie să se regăsească:

 • solicitarea expresă a reînnoirii înregistrării mărcii;
 • datele titularului;
 • datele mandatarului și procura de reprezentare, dacă este cazul;
 • numărul de înregistrare al mărcii;
 • data depozitului reglementar al cererii de înregistrare al mărcii;
 • produsele și serviciile pentru care se va realiza reînnoirea (dacă se va realiza pentru toate produsele și/sau serviciile sau doar pentru anumite produse și/sau servicii).

Reînnoirea înregistrării mărcii se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate industrială, în termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reînnoire. La finalul procedurii, OSIM eliberează un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii care atesta protectia noua oferita pentru un termen de 10 ani.

În situația în care perioada de protecție a mărcii a expirat, precum și perioada de grație în care mai puteați reînnoi marca și nu ați procedat la reînnoire, această operațiune nu mai poate fi efectuată. Singura cale pentru obținerea protecției pierdute ar fi redepunerea cererii de inregistrare a mărcii în același format care inseamna practic o noua solicitare de inregistrare a

Dacă marca a expirat și nu a fost reînnoită, acest lucru nu înseamnă că un alt terț iși va putea însuși marca dumneavoastră. În situația în care un terț depune spre înregistrare o marcă identică sau similară cu marca dumneavoastră ce a expirat, vă puteți opune la această înregistrare, însă numai pentru o perioadă de doi ani de zile de la expirarea înregistrării.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat isi desfasoara activitatea inclusiv in domeniul dreptului de proprietate industriala. Prin gama larga de servicii juridice oferite, cabinetul nostru va poate oferi sfaturi utile, vă poate reprezenta în fața OSIM și poate asigura corespondența cu aceasta institutie in numele dumneavoastră, ocupându-se astfel de toate demersurile necesare pentru inregistrarea sau protejarea unei marci sau desen industrial.