Începând cu data de 1 martie 2022, contribuabilii vor fi obligați să se înroleze în Spațiul Privat Virtual (SPV), acesta devenind singura cale de comunicare a oricăror documente administrative către ANAF, conform Ordonantei Guvernului nr. 11/2020.

In fapt, noua reglementare stabilește doar că vor fi comunicate prin această platformă toate cererile, înscrisurile sau documentele, iar nerespectarea acestei prevederi vine cu o sanctiune drastica, respectiv neluarea in considerare a documentelor depuse prin registratura organului fiscal sau prin posta.

Astfel, cu toate ca digitalizarea Fiscului este așteptată de toți contribuabilii, si este o solutie pe deplin recomandata tuturor institutiilor publice in actualul context pandemic, paradoxul situatiei este acela ca intenția bună, de optimizare, poate avea consecințe negative, dacă nu va fi implementată in mod corespunzător.  

Modificările recente aduse Codului de Procedură Fiscală (art. 79 din Codul de procedură fiscală) introduc trei categorii de contribuabili care vor avea obligația să se înroleze în Spațiul Privat Virtual și să transmită documente prin intermediul acestei platforme.

Categoriile în discuție sunt contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocierile și entitățile fără personalitate juridică, dar și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, adică întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale.

Cu alte cuvinte, legiuitorul stabilește în sarcina majorității contribuabililor care desfășoară o activitate economică, obligația de a transmite documente prin intermediul SPV. Acest fapt este insa supus interpretarii, deocamdata aleatorii, in privinta documentelor efective care trebuie depuse prin aceasta modalitate. 

Având în vedere că textul de lege nu listează documentele obligatorii, ci doar stabilește că vor fi comunicate prin această platformă toate cererile, înscrisurile sau documentele, am putea conchide faptul ca legiuitorul se referă la declaraţii fiscale, declaraţii de înregistrare şi alte declaraţii întocmite, potrivit legii, dar și la cereri adresate de contribuabili organului fiscal, pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală.

În această categorie s-ar include si cererea de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cererea de eliberare a cazierului fiscal, cererea de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea.

Cu o experienta de peste doua decenii in domeniul serviciilor juridice aferente dreptului afacerilor, OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat va ofera servicii juridice privind redactarea de opinii juridice cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale, consultanță juridică în legătură cu activitățile de import-export și în ceea ce privește stabilirea taxelor vamale, asistență și reprezentare juridică în disputele generate de stabilirea TVA și de procedura de rambursare a acesteia.