In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474/06.05.2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. 

Potrivit prevederilor OUG nr. 37/2021, microintreprinderile cu pana la 9 angajati vor putea tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu acestia prin acord scris, iar specificarea atributiilor postului se va putea face atat verbal, cat si in forma scrisa, la solicitarea angajatului. Ordonanta prevede si eliminarea obligatiei in cazul microintreprinderilor cu pana la 9 angajati de intocmire a regulamentului intern.

Si microintreprinderile care au maximum 9 salariati, vor fi obligate, mai departe, sa le comunice angajatilor fisa postului cu atributiile lor, daca acestia vor solicita in scris acest lucru.

Eliminarea fișei de post vine cu numeroase probleme, atât la angajare, cât și la deșfășurarea relației de muncă, precum și la concediere și în cazul în care cele două părți ajung în instanță.

De exemplu, ulterior angajării, salariatul trebuie să obțină o fișă de aptitudine prin care se constată că acesta este apt să presteze o activitate, adică sarcini de muncă sau atributii.

O lipsă a atribuțiilor în formă scrisă, dată de lipsa fișei postului în formă scrisă, face imposibilă constatarea aptitudinii, iar lipsa fișei de aptitudini atrage nulitatea contractului individual de muncă, astfel cum precizeaza expertii in legislatia muncii.

Avand in vedere noua reglementare, in practică vor exista câteva posibile tipuri de abordari din partea angajatorilor, printre care mentionam :

  • Angajatorii care vor continua cu întocmirea documentelor ca și până acum, inclusiv pentru angajații viitori;
  • Angajatorii care vor adapta în altă formă contractul individual de muncă, introducând toate aceste prevederi în contractul individual de muncă (să nu uităm că se dorește și renunțarea la obligativitatea întocmirii Regulamentului Intern, deci nu vor exista proceduri de evaluare profesională, cercetare disciplinară, incompatibilitate, soluționarea petițiilor/solicitărilor, procedura concilierii,  criterii de acordare a bonuri valorice, zile libere suplimentare, zile concediu fără plată, etc).
  • Angajatorii care se vor relaxa și nu vor întocmi fișa de post, regulament intern, aceștia vor ramâne cei mai expuși în fața salariaților și a instanțelor de judecată, renunțând, practic, la un drept conferit de Codul Muncii.

Prin urmare, situatiile generate de noile modificari legislative trebuie tratate cu prudenta, avand in permanenta in vedere consecintele actuale dar si implicatiile legale viitoare ale optiunii adoptate.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda consultatii legale, asistenta juridica si reprezentare clientilor persoane fizice si persoane juridice in probleme de dreptul muncii.  Va putem acorda servicii legale profesionale cu privire la orice aspect de dreptul muncii, precum concedieri nelegale, drepturi salariale cuvenite, accidente de munca, redactare de contracte de munca, aspecte legate de regulamentul intern al companiei.