Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021.

Începând cu data de 4 octombrie şi până la finalul anului 2021, salariaţii vor putea beneficia de o indemnizaţie stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, indemnizaţie suportata din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de lege pentru anul 2021.

Vor putea beneficia de aceasta măsură urmatoarele categorii de salariati :

  • salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.
  • salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de somaj tehnic, angajatorii vor depune, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în raza cărora își au sediul social :

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal al angajatorului
  • o declarație pe propria răspundere și lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute mai sus, iar plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

Plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

Legislatia din domeniul muncii si protectiei sociale parcurge o perioada de schimbari si actualizari frecvente din cauza situatiei generate de pandemia actuala. Cu o activitate indelungata si constanta in domeniul dreptului muncii, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat se dedica sprijinirii nevoilor juridice ale clientilor sai acordand servicii profesionale de asistenta si consultanta privind orice probleme de dreptul muncii.