Guvernul Romaniei a adoptat recent Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 publicata in Monitorul Oficial – Partea I nr. 260 din 30.03.2020. In esenta, aceasta ordonanta completeaza si respectiv modifica dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020 in materia somajului tehnic, simplificand procedura prin care angajatorii pot obtine subventionarea indemnizatiei.

Conform noului act normativ, de sumele oferite de stat beneficiaza salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parțial, pe perioada starii de urgenta decretate, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, conform unei declaratii pe proprie raspundere depusa de angajator in acest sens.

Nu beneficiaza de indemnizatia de somaj tehnic acordata de stat angajatul care are incheiate mai multe contracte individuale de munca dintre care cel putin unul dintre acestea este activ pe perioada starii de urgenta,

Totodata a fost eliminata cerinta detinerii certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic precum si conditia conform careia angajatorul trebuie sa inregistreze o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

O alta modificare majora o reprezinta faptul ca, potrivit noii reglemantari, ajutorul se ofera pentru toti salariatii din cadrul companiei carora li s-au suspendat contractele de munca.

Indemnizatia acordata de stat poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificările și completarile ulterioare.

Pentru a solicita somajului tehnic pentru angajati, angajatorii trebuie sa completeze si sa depuna urmatoarele documente in format electronic la agentiile pentru ocuparea forței de munca judetene, precum și a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social :   

  • Cerere semnata si datata de catre angajator
  • Declaratie pe propria raspundere
  • Lista cu angajatii aflati in somaj tehnic

Formularele mentionate mai sus se pot descarca de pe site-ul www.anofm.ro, acesta fiind site-ul oficial al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si se pot depune incepand cu data de 1 aprilie 2020.

Angajatorii primesc banii in termen de 15 zile de la depunerea documentelor, urmand ca in termen de 3 zile de la primirea sumelor sa plateasca angajatilor indemnizatia de somaj tehnic.  

 

OANA LIVIA BADEA – CABINET DE AVOCAT va ofera sprijinul legal necesar, consultanta legala si asistenta juridica de care aveti nevoie pentru rezolvarea cat mai favorabila a diverselor situatii si probleme derivate din raporturile de munca, inclusiv in ceea ce priveste incheierea, modificarea, executarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca.