Exproprierea pentru cauza de utilitate publica este o procedura complexa, care parcurge mai multe etape, administrative si jurisdictionale, prin care statul sau autoritatile administratiei publice efectueaza o cesiune proprietatii bunurilor imobile pentru utilitate publica, in schimbul unei indemnizatii juste si prealabile.

In calitate de expropriator pot fi statul roman, in ceea ce priveste obiectivele de interes national, judetele pentru obiective judetene, municipiile, orasele si comunele pentru obiective de interes local, iar cadrul legal al exproprierii este stabilit conform Legii nr. 255/2010 care reglementeaza exproprierile pentru cauza de utilitate publica, in realizarea de obiective de interes national, judetean si local.

Este important de retinut faptul ca exproprierea nu este doar o deposedare a omului de bun, ci o procedura prin care se face o dezmembrare a unui teren, acel teren intra in domeniul public al statului, iar suprafata care ramane se inscrie automat in cartea funciara pe numele expropriatului.

Hotararea de Guvern pentru expropriere se promoveaza pe baza documentatiei tehnico-economice realizata conform H.G. nr. 907/2016. Conform acestei Hotarari de Guvern, se aproba indicatorii tehnico-economici, dupa care la Departamentul Exproprieri se preda volumul de ocupari privind terenurile.

Acesta contine planul cu amplasamentul lucrarii receptionat si avizat de Oficiul de Cadastru, listele cu proprietarii asa cum reies din evidentele oficiilor de cadastru (acolo unde au carte funciara si documentatie cadastrala) si Raportul de Evaluare realizat de evaluator ANEVAR prin raportare la grila notarilor, raport de evaluare care se face sub indrumarea Camerei Notarilor Publici.

Proprietarii vor fi notificati prin posta, cu privire la intentia de expropriere a imobilelor, alaturi de lista imobilelelor ce urmeaza sa fie expropriate. Lista imobilelor se face publica prin afisare la sediul consilului local sau pe site-urile oficiale de pe internet. Este foarte important de stiut faptul ca proprietarii au de respectat un termen de 30 de zile lucratoare, timp in care sa se prezinte la sediul expropriatorului pentru stabilirea despagubirilor.

Potrivit dispozitiilor art. 22 din Legea 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, exista posibilitatea ca expropriatul, nemultumit de cuantumul despagubirii, sa poata contexta cuantumul despagubirii, introducand o actiune la instanta de judecata unde este scutit de taxele de timbru pentru actiune.

Daca instanta de judecata, dupa desemnarea celor trei experti, (un expert din partea expropriatorului, unul din partea instantei si unul din partea expropriatului), care vor face un nou  raport de evaluare, va primi un raport de expertiza din care va reiesi o valoare mai mare, CNAIR este obligata sa puna in aplicare decizia instantei de judecata.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera consultatii juridice, asistenta si reprezentare clientilor sai in domenii variate ale dreptului civil, dreptului comercial, dreptului muncii sau dreptului finaciar si fiscal precum si in alte domenii conexe dreptului afacerilor. Consiliem si reprezentam clientii in fata autoritatilor publice sau a instantelor de judecata, in proceduri care vizeaza dreptul de proprietate sau alte drepturi reale.