In urma extinderii comerțului pe plan internațional și a relațiilor contractuale între societăți străine sau persoane fizice sau juridice din state diferite, s-a ivit necesitatea creării unor mecanisme juridice de natură să asigure ca efectele hotărârilor sa fie recunoscute în mai multe state în afara celui de pronunțare.

In principiu, o hotărâre judecatoreasca străină nu poate avea de plin drept forţă executorie şi autoritate de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al cărui teritoriu se invocă acea hotărâre. În general, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu execută de bună voie obligaţia, se procedează la executarea silită.

Forţa de constrângere nu se poate desfăşura decât pe teritoriul statului care o exercită, iar organele de executare ale unui stat nu se pot supune ordinului dat de instanţa altui stat, deoarece statele sunt suverane şi egale. De aceea, forţa executorie a unei hotărâri are un caracter strict teritorial, neputând opera de plin drept pe teritoriul altui stat decât acela a cărui instanţă a învestit hotărârea cu formulă executorie.

În ceea ce privește procedura recunoașterii hotărârilor străine trebuie să facem distincție între hotărârile străine dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene și cele pronunțate într-un stat membru. De asemenea, reguli diferite există și în cazul hotărârilor arbitrale străine.

Hotararile judecatoresti pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene se recunosc in celelalte state membre fara a fi necesara vreo procedura speciala, conform art. 37 din Regulamentul nr. 1215/2012 al Uniunii Europene.

Pentru statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene hotărârea străină dobândeşte, în general, forţă executorie, întocmai ca şi o hotărâre proprie a statului pe teritoriul căruia se cere executarea, prin procedura denumită exequatur, care atrage aprobarea unui stat de a se executa pe teritoriul său o hotărâre pronunțată de o instanță străină.

Exequaturul este, așadar, procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii străine de instanţele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea străină este declarată executorie.

Recunoaşterea hotărârilor străine prin hotărâre judecătorească română are loc dacă sunt îndeplinite mai multe cerinte legale. Una dintre cele mai importante cerinte se refera la caracterul definitiv al hotararii pronuntate in strainatate.

Instanţa competentă pentru soluționarea cererii de exequatur este tribunalul in circumscripţia caruia urmeaza a se efectua executarea silita. Cererea pentru obtinerea exequaturului se face de catre partea interesata. Împotriva hotărârii pronunţate asupra cererii de exequatur se pot exercita căile legale de atac.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat dispune de avocati pregatiti pentru va oferi servicii profesionale de consultanta juridica, reprezentare juridica si asistenta in domeniul de drept de care aveti nevoie. Echipa din cadrul cabinetului nostru de avocat se angajeaza intotdeauna sa livreze cele mai potrivite solutii clientilor nostri care necesita sprijinul nostru juridic.