Conform prevederilor OUG nr. 43/2021, la data de 1 octombrie se împlineşte termenul de depunere a declaraţiei anuale pentru anul 2021 privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, fapt confirmat si de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). 

Declaraţia privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Este important de retinut faptul ca declaraţia anuală privind beneficiarii reali se poate depune şi personal la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spaţiile special amenajate în acest sens.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenţie se sancţionează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice nu depune declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

Referitor la noţiunea de „beneficiar real”, aceasta a revenit în atenţia contribuabililor odată cu transpunerea în legislaţia românească a două directive europene privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, care, împreună, au luat forma Legii nr. 129/2019.

Termenul este definit în sensul societăţilor prevăzute de Legea Societăţilor nr. 31/1990, ca persoana sau persoanele fizice care deţin în mod direct sau indirect, cel puţin 25% din participaţiile unei persoane juridice, ori care asigură conducerea persoanei juridice, în lipsa îndeplinirii participaţiei de mai sus.

În baza aceleiaşi legi a fost constituit Registrul Beneficiarilor Reali ai societăţilor, care permite autorităţilor competente de supraveghere şi control, precum şi entităţilor raportoare care aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, să acceseze informaţii corecte şi complete despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice înregistrate în România.

Astfel, depunerea declaratiei anuale de beneficiari reali de catre societatile comerciale sub forma de SRL, SNC, SA, SCA, SCS se va realiza pentru anul 2021 la oficiul registrului comerţului în raza căreia este înmatriculată persoana juridică, pana la data de 1 octombrie 2021.

In ceea ce priveste formatul declaratiei de beneficiari reali, Oficiul Registrului Comertului a elaborat recent un format tip simplificat al declaratiei, dar care, in orice caz, nu este usor de inteles si de completat cum ar fi trebuit. 

Se recomanda redactarea, atestarea si depunerea declaratiei de beneficiari reali de catre un avocat specializat in domeniul dreptului comercial si societar in scopul evitarii oricaror erori, deoarece declaratia trebuie sa cuprinda elemente obligatorii conform legii in vigoare.

Membri echipei OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat acordă asistență juridică încă din procedura de constituire a societăților comerciale, pe parcursul funcționării acestora incluzand redactarea si depunerea la Registrul Comertului a oricaror documente societare iar, dacă este cazul, oferim asistenta legala inclusiv pentru dizolvarea si lichidarea companiei.