Contractul de arenda reprezinta un document pe baza caruia se realizeaza arendarea unor bunuri agricole. Cel mai adesea, contractul se incheie pentru terenuri agricole, plantatii viticole, pasuni, livezi, insa poate fi incheiat si pentru constructii, utilaje sau animale. 

Contractul de arenda este reglementat in Codul Civil si este deosebit de important, acesta stipuland intelegerea dintre arendator si arendas. Pentru acest motiv, la incheierea, executarea si incetarea contractului de arenda este recomandat ca partile sa consulte un avocat, deoarece obligatiile legale prevazute de lege in sarcina partilor sunt mai complexe.

Arenda este un contract incheiat intre proprietar, posesorul legal al unor bunuri agricole (arendator) si alta parte (arendas), in ceea ce priveste exploatarea acestor bunuri pentru o perioada determinata de timp, contra unui pret stabilit. 

Contractul de arenda se incheie in forma scrisa, la inceputul arendei, documentul fiind intocmit pe baza intelegerii dintre partile contractante. Modelul de contract de arenda trebuie sa descrie bunul arendat si starea in care se gaseste acesta in momentul predarii, iar actul este semnat de ambele parti.

De regula, contractul de arenda este incheiat in 3 exemplare. Un model de contract de arenda ii revine arendatorului, unul arendasului si unul este depus la consiliul local in a carui arie se afla bunurile agricole arendate. 

Este important de retinut faptul ca mai inainte cu un an de expirarea contractului de arenda, in cazul terenurilor agricole arendate, arendatorul trebuie sa-l informeze pe arendas printr-un preaviz daca doreste sa prelungeasca contractul de arenda.

Potrivit Noului Cod Civil, contractul de arenda se reinnoieste de drept, fara a fi necesare alte formalitati, pentru aceeasi durata mentionata in contract, in cazul in care niciuna din parti nu a comunicat in scris refuzul, inainte de expirarea termenului.

In cazul bunurilor agricole precum terenurile, refuzul este anuntat cu cel putin un an inainte de termenul de expirare al contractului de arenda. In cazul in care durata contractului este mai scurta de un an sau dureaza un an, termenele de refuz prevazute in Codul Civil se reduc la jumatate. 

In mod firesc, contractul de arenda inceteaza in momentul in care termenul pentru care a fost convenit a expirat. Incetarea arendei inainte ca termenul sa expire se realizeaza prin rezilierea contractului de catre una dintre parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte sau prin acordul partilor.

In plus, exista si cazuri speciale de incetare a contractului de arenda, expres prevazute de Codul civil, dintre care putem mentiona decesul, falimentul sau incapacitatea arendasului de a respecta contractul, in conditiile stabilite prin lege. 

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat este un cabinet de avocatura cu o practica neintrerupta in domeniul acordarii serviciilor juridice de peste doua decenii. Acordam servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare inclusiv in ceea ce priveste redactarea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor civile si comerciale.