In tara noastra sunt considerate metale pretioase, conform legii, aurul, argintul, platina și paladiul. Realizarea de operatiuni cu obiecte continand metale pretioase este supusa in prealabil unei autorizari eliberate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (A.N.P.C.).  

Piata metalelor pretioase si a pietrelor pretioase este considerata o piata deschisa si din acest punct de vedere este foarte important de tinut cont in permanenta de aspectele de ordin comercial dar si de cele de ordin legal sau juridic cand discutam de orice autorizare A.N.P.C.

Alaturi de multe alte aspecte, pentru a determina gradul de incredere conferit de un furnizor, este necesar sa va interesati daca acesta detine autorizatia emisa de A.N.P.C., recomandarea echipei noastre fiind aceea de a va documenta in prealabil cu privire la acest aspect.

Prin autorizatia emisa de A.N.P.C. se intelege procedura de abilitare a persoanelor juridice de a efectua operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei.

Autorizatia emisa de A.N.P.C. reprezinta un inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, in favoarea titularului acestuia. Autorizatia este emisa pe o perioada nedeterminata cu vizare anuala.

Conform Ordinului Presedintelui A.N.P.C. cu nr. 423 din 11.09.2018, autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, efectuate de operatorii economici ca activitati permanente ori profesionale, se face pe perioada nedeterminata, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

In vederea eliberarii autorizatiei, solicitantul va trebui sa depuna la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – Directia de Metale Pretioase urmatoarele documente :

  • cererea de autorizare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
  • copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de inregistrare al solicitantului;
  • certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducatorilor;
  • declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevazute in aceasta si in documentele anexate corespund realitatii si ca are la cunostinta ca falsul in declaratii se pedepseste potrivit legii penale;
  • copia certificata pentru conformitate cu originalul a Actului Constitutiv al societatii comerciale din care sa rezulte ca desfasoara activitati cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase.

Este important de retinut faptul ca solicitantul poate alege operatiunile dorite pentru autorizare, respectiv producerea metalelor pretioase, prelucrarea metalelor pretioase, vanzarea – cumpararea pietrelor si metalelor pretioase sau chiar realizarea de operatiuni de import-export cu metale pretioase, conform codurilor CAEN prevazute in Actul constitutiv al solicitantului.

 

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat asigura asistenta juridica si reprezentare intr-o gama foarte ampla si variata de operatiuni si proceduri legale referitoare la dreptul comercial si dreptul afacerilor. Flexibilitatea, onestitatea, rigoarea si profesionalismul reprezinta coloana vertebrala a succesului de care se bucura in prezent cabinetul nostru de avocatura.