Oricine doreste să își construiască o casa va avea nevoie de o serie de documente importante, printre care certificatul de urbanism si autorizatia de construire. Obtinerea acestor documente presupune formularea unor cereri, depunerea unei documentatii aferente dar si plata unor taxe care variaza in functie de diferite criterii.

Pentru a începe lucrările la o construcție, în primă fază se depune o cerere pentru emiterea certificatului de urbanism pentru obținerea actului de autorizație pentru construire. Certificatul de urbanism poate fi cerut de persoane fizice dar și juridice, iar prețurile diferă, în funcție de mediul urban, rural, dar și de mărimea terenului.

Taxa pentru certificatul de urbanism, în mediul urban, este calculata in functie de suprafata imobilului, insa nu poate fi mai mica de 5 lei, corespunzator unui imobil cu o suprafata de cel mult 150 metri patrati. Taxa pentru eliberarea certificatului pentru zona rurală e egală cu 50% din taxa stabilită pentru imobilele din zona urbana.

De asemenea, taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale. În ceea ce privește taxa pentru avizarea certificatului de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, aceasta se stabilește de consiliul local de până la 15 lei.

Totodată, taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidentiala este egală cu 0,5% din valoarea lucrărilor de construcții, potrivit dispozitiilor din  Cod Fiscal. 

Este important de menționat este faptul că, certificatul de urbanism e actul de informare prin care autoritățile prevăzute la articolul 4 din Legea nr. 50/1991 comunica urmatoarele informatii

  • fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
  • stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
  • stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
  • încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Totuși, certificatul de urbanism nu oferă dreptul de a executa lucrări de construcții, acestea putand fi executate numai in temeiul si in limitele specificate de autorizatia de construire.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat este implicată în mod constant în proiecte importante de achiziții imobiliare, de dezvoltare și finanțări imobiliare pe piața românească. Dreptul imobiliar este una dintre principalele activități ale biroului nostru de avocatură, echipa de avocati a cabinetului nostru asistând și reprezentând numeroși investitori, dezvoltatori, antreprenori și instituții financiare.