Conform prevederilor Legii nr. 208/2020 publicata in Monitorul Oficial nr 869/23.09.2020, avocatii au dobandit noi drepturi de reprezentare a clientilor in relatia cu anumite institutii ale statului si de a obtine eliberarea unor documente extrem de uzuale in cadrul diverselor procedure legale.

Astfel, persoanele fizice vor putea obtine certificatele de stare civila si cazierul judiciar prin intermediul avocatilor, acestora din urma fiindu-le suficienta imputernicirea avocatiala emisa in baza unui contract de asistenta juridica. Modificarile vin in special in ajutorul romanilor aflati in strainatate care vor avea la dispozitie proceduri simplificate prin care sa obtina in timp util diverse documente, prin intermediul unui avocat.

Conform legislatiei, mandatul dat avocatului este un mandat special, iar ”procura” pe care o are la indemana avocatul pentru a se reprezenta in fata tertelor autoritati/institutii este imputernicirea avocatiala. Imputernicirea avocatiala se emite de catre avocat in baza contractului de asistenta juridica incheiat in prealabil cu clientul. In imputernicirea respectiva sunt cuprinse: forma de exercitare a profesiei, numele avocatului imputernicit, numele clientului care a imputernicit avocatul, activitatea/activitatile pentru care este mandatat/imputernicit avocatul, data emiterii imputernicirii si semnatura avocatului.

Certificatele de stare civila se pot elibera si avocaților imputerniciti de catre titulari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, doar in baza imputernicirii avocatiale. Persoanele fizice pot mandata avocatul sa solicite si sa ridice certificate de stare civila (certificate de nastere, de casatorie si de deces) prin contractul de asistenta juridica, contract in baza caruia se va emite de catre avocat imputernicirea avocatiala care va mentiona dreptul de a solicita si ridica aceste certificate.

Avocatul poate obtine cazierul judiciar pentru clientul sau in baza unui mandat clar, stipulat/mentionat explicit in imputernicirea avocatiala. In cadrul imputernicirii se va mentiona expres dreptul avocatului de a solicita si ridica cazierul judiciar precum si durata de timp in care acest mandat dat avocatului este valabil.

De asemeni, specimenul de semnatura necesar procedurilor de la Registrul Comerțului va putea fi dat in fata avocatului pe imputernicirea avocatiala, o astfel de semnatura fiind suficienta pentru aceste proceduri. Astfel, specimenul de semnatura va fi semnatura de pe imputernicirea avocatiala care se va depune in original anexata cererii/cererilor de la Registrul Comerțului.

O modificare importanta se refera si la declaratia privind beneficiarul real al societatilor care se poate redacta si depune la Registrul Comertului daca i s-a conferit in prealabil data certa de catre un notar public sau un avocat. Avocatul va da data certa declaratiei prin procedura atestarii avocatiale.

Cu o vasta si indelungata experienta in diferite domenii ale dreptului, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat s-a remarcat de-a lungul timpului prin serviciile de inalt nivel profesional oferite clientilor nostri in principal in domeniul dreptului comercial si societar, dreptului afacerilor sau dreptului muncii.