Certificatul de urbanism este un document esential, care, alaturi de autorizatia de construire, permite constructia sau reabilitarea unei constructii in conditii de legalitate. In absenta certificatului de urbanism, nu se poate obtine autorizatia de constructie.

Conform deciziilor din aprilie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casație si Justitie, dreptul de proprietate asupra unei constructii nu poate fi dobandit in absenta celor doua documente. 

Construirea unei case sau a unui ansamblu rezidential implica parcurgerea catorva etape obligatorii, care necesita depunerea de documente care au legatura cu viitoarea constructie si achitarea unor taxe, conform numarului de metri patrati ai constructiei care urmeaza a fi ridicata. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire, dar acest din urma act nu poate fi eliberat in absenta primului. 

Certificatul de urbanism se emite, in baza unei cereri prealabile, de catre Biroul de Urbanism al localitatii pe aria careia urmeaza a fi ridicata o constructie. Certificatul este semnat de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Pentru obtinerea certificatului de urbanism, se vor anexa cererii tip o serie de documente cum ar fi : acte de proprietate, planuri topografice, planuri cadastrale, extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi dar si dovada achitarii unei taxe care in principiu se calculeaza in functie de suprafata construita pentru care se solicita eliberarea certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism cuprinde elementele de identificare ale solicitantului, dar si pe cele ale viitorului imobil pentru care se solicita certificatul si elementele ce definesc scopul solicitarii.  

Este important de retinut faptul ca valabilitatea certificatului de urbanism variaza de la 6 la 24 luni in functie de scopul pentru care a fost solicitat, de complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla constructia sau terenul ori de mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Valabilitatea certificatului de urbanism poate fi prelungita o singura data, doar in timpul validitatii acestuia, o cerere ulterioara de prelungire nefiind permisa in mod legal si conducand la necesitatea solicitarii emiterii unui nou certificat de urbanism cu depunerea din nou a documentatiei aferente.

Asadar, unul dintre pasii cei mai importanti in domeniul realizarii unei noi constructii sau reabilitarii unei constructii existente il reprezinta solicitarea si obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.  

Avocatii OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat va pot ajuta si consilia cu profesionalism in ceea ce priveste solicitarea si obtinerea certificatului de urbanism, a altor avize mentionate in certificatul de urbanism cat si in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Va oferim servicii juridice rapide si eficiente care, in functie de solicitarile clientului, pot acoperi toata gama de proceduri specifice domeniului de Real Estate.