Conform modificarilor aduse de OUG 36/2021 privind modificarea legii 81/2018, telemunca reprezinta forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Telesalariatul este orice salariat care desfasoara activitate in conditiile prezentate mai sus. Telemunca din punct de vedere legal nu trebuie confundata cu munca la domiciliu, desi este tot o forma de munca de acasa, iar termenul cel mai folosit cand vine vorba de telemunca este munca la domiciliu.

Cu toate ca legislaţia muncii prevede, mai nou, obligaţia salariaţilor aflaţi în telemuncă sau în munca la domiciliu de a respecta şi asigura confidenţialitatea documentelor pe care le utilizează în activitatea lor, specialiştii recomandă angajatorilor introducerea în relaţiile de muncă a unei clauze de confidenţialitate.

Clauza de confidențialitate este acea clauza prin care părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.

Prin urmare, clauza de confidențialitate se bazează pe obligația salariatului de fidelitate, și asemenea clauzei de neconcurență, reprezintă o garanție suplimentară a angajatorului că salariatul/ fostul salariat nu va întreprinde acțiuni care să-i afecteze interesele.

Cu precadere in cazul telemuncii, este posibil ca metodele prin care informațiile de la birou erau protejate să nu se mai aplice. La sediu, probabil nu era permis accesul de pe telefoane, calculatoare, nu se permitea accesul pe anumite site-uri sau descărcarea fișierelor și cel mai probabil spațiul era supravegheat video. În regim de telemuncă insa, nu se va putea asigura un mediu de lucru la fel de sigur.

De aceea, este important ca in situatia in care aceasta clauză de confidentialitate nu a fost introdusă în contractul individual de muncă al angajatului, ulterior semnării acestuia se poate negocia încheierea unui contract de confidențialitate. În contract se va face și stabilirea de daune în sarcina angajatului care nu respectă contractul, respectiv de la o sancțiune fixa minimă și până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat societății prin fapta sa.  

Este important de retinut faptul ca in temeiul obligației legale de confidențialitate, salariatul este ținut de respectarea secretului de serviciu, în vreme ce clauza de confidențialitate vizează o sferă mai largă de informații. Astfel, angajatorul este mult mai bine protejat in situatia in care o clauza de confidentialitate reglementeaza expres si in detaliu datele si informatiile protejate.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera consultanta si suport in domeniul raporturilor de munca, atat pentru antreprenori la inceput de drum, cat si pentru firme cu istoric. Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat va poate sprijini in perioadele dificile prin acordarea de servicii de asistenta si consultanta legala specializata in dreptul muncii, drept financiar si fiscal sau dreptul afacerilor.