Conform art. 61 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, concedierea pentru necorespundere profesionala este inclusa in concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului. Astfel, dintre motivele de necorespundere profesionala pot fi enumerate urmatoarele:

a) nesatisfacerea criteriilor de evaluare sabilite la incheierea contractului de munca;

b) obtinerea de rezultate slabe la doua evaluari periodice consecutive;

c) slaba performanta a departamentului pe care salariatul respectiv il conduce;                                             

d) neexecutarea atributiilor de serviciu sau executarea lor la standarde inferioare celor avute in vedere la angajare;                                                                                                                                                                       

e) neglijenta in serviciu.

Pe de alta parte, nu pot face obiectul necorespunderii profesionale urmatoarele situatii:     

a) inaptitudinea psihica/fizica a salariatului;              

b) prejudicierea angajatorului cu intentie. Aceasta reprezinta o abatere disciplinara si va fi supusa procedurilor de cercetare disciplinara prealabila;                                                                                                        

c) retragerea de catre organele competente, a autorizatilor sau certificatelor necesare exercitarii profesiei;                                                                                                                                                                                       

d) refuzul salariatului, din motive obiective, de a participa la formare profesionala.

In esenta, conform art. 63 alin (2) din Codul Muncii, concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala poate fi dispusa numai dupa evaluarea salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin Regulamentul de Ordine Interna.

In cazul in care angajatul inregistreaza rezultate slabe in urma procesului de evaluare, angajatorul va stabili un termen in care salariatul are posibilitatea sa isi revizuiasca rezultatele. Termenul va fi stabilit de catre comisia de evaluare in functie de complexitatea neconformitatilor identificate.

In cazul in care salariatul nu dovedeste revizuirea rezultatelor, acesta va fi trecut intr-o alta pozitie in concordanta cu pregatirea sa profesionala. De asemenea, daca angajatorul nu are posturi vacante in conformitate cu pregatirea sa profesionala, salariatul va face obiectul concedierii pe motive de necorespundere profesionala.

Conform art. 64 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, in cazul in care se constata necorespunderea profesionala a salariatului, angajatorul are obligatia de a-i propune acestuia alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea sa profesionala.

Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la propunerea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamantul in scris cu privire la noul loc de munca oferit. In lipsa unui raspuns din partea salariatului, angajatorul va emite decizia de concediere in termen de 30 zile calendaristice de la data la care a luat la cunostinta de necorespunderea profesionala.

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat are o experinta relevanta in materia asistentei si reprezentarii clientilor in diverse probleme de dreptul muncii. Avocatii nostri redacteaza contestatii impotriva deciziei de concediere sau impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, va pot asigura reprezentarea in cadrul litigiilor pentru atragerea raspunderii salariatului de catre angajator inclusiv pentru obtinerea restituirii sumelor incasate necuvenit de catre angajat.