Angajatorilor le revine obligatia sa completeze adeverinte de vechime pentru fiecare angajat, in care se trec mutatiile intervenite pe durata executarii contractului individual de munca, respectiv incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca.

Astfel, mentionam faptul ca Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor reprezinta cadrul legal prin care sunt reglementate situatiile referitoare la eliberarea adeverintei de vechime in munca.

Angajatorilor le revine si obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariatii incadrati cu contract individual de munca, de a-l pastra in bune conditii la sediul angajatorului sau, dupa caz, la sediul secundar, daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Mentionam faptul ca dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

Referitor la problema eliberarii adeverintei de vechime in munca, legea prevede ca la incetarea activitatii salariatului, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, precum si un extras din registru.

Este important de retinut faptul ca angajatul poate solicita oricand adeverinta de vechime. Articolul 7 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 905/2017 prevede ca la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registru, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registru si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Insa in situatia in care angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca eliberarea unui extras din registru din care sa rezulte activitatea desfasurata la respectivul angajator. Inspectoratul teritorial de munca elibereaza documentul in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Cu o expertiza de peste doua decenii in domeniul serviciilor juridice, in special in materia dreptului afacerilor, dreptului comercial si societar si dreptului muncii, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat, nu se rezuma la acordarea de simple consultatii juridice ci ofera servicii extinse de asistare si reprezentare a clientilor de catre echipa sa de avocati din cadrul cabinetului, in orice problema de dreptul muncii, precum si redactarea sau consilierea in intocmirea diverselor acte, documente si proceduri juridice de dreptul muncii.