In Monitorul Oficial-Partea I cu nr. 493 din 10.06.2020 a fost publicata Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Actul normativ a intrat in vigoare in data de 13 iunie 2020 si prevede cine sunt noii beneficiari ai programului IMM Invest Romania, dar si modificarea conditiilor de eligibilitate pentru acestia.

Astfel, plafonul anual al garantiilor de stat se stabileste prin lege, iar conditiile de acordare a garantiilor de stat, precum si regulile de gestionare a plafoanelor anuale si garantiilor se stabilesc prin Norme Metodologice de Aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 42/2020.

Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 30.000.000.000 lei. Un element de noutate este faptul ca printre beneficiarii programului este inclusa si intreprinderea mica cu capitalizare pe piata medie. 

Intreprindere mica cu capitalizare de piata medie este intreprinderea care, impreuna cu intreprinderile pe care le controleaza si intreprinderea/intreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajati sau mai mult, dar mai putin de 500 de angajati si o cifra de afaceri anuala ce nu depaseste 100 de milioane euro sau al carei bilant anual nu depaseste cifra de 86 de milioane euro.

Beneficiarul programului este operatorul economic care respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta, indeplineste conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 precum si toate celelalte dispozitii legale mentionate in cuprinsul OUG nr. 42/2020.

Este eligibil acel Beneficiar care indeplineste urmatoarele conditii:

-nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;      

 -nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati.

In cei peste douazeci de ani de prezenta continua pe piata serviciilor juridice din Romania, OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat a demonstrat faptul ca avocatura de business nu inseamna doar a asista societati, ci si a proba o buna cunoaştere a „afacerii clientului”, a cunoaste detaliile organizatorice si a veni cu o constructie inovatoare pentru businessul acestuia. Suntem foarte constienti ca obiectivele clientilor nostri pe termen lung pot fi realizate numai cu creativitate, spirit constructiv si avand drept fundament o relatie buna pe termen lung.