Conform unui recent comunicat dat publicitatii de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aceasta institutie recomanda contribuabililor sa depuna Declaratia Unica aferenta anului 2020 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, fara sa incarce si documentele doveditoare ale veniturilor.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, termenul de depunere a formularului ”Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv. 

Prin acelasi act normativ, s-a stabilit ca, daca Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:

a)pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv; 

b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate reprezentand obligatii fiscale pentru anul 2019.  

In conditiile actuale, cand este foarte importanta respectarea distantarii sociale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala aminteste si totodata recomanda contribuabililor faptul ca acestia pot depune Declaratia unica prin mijloace electronice de transmitere la distanta astfel: 

  • prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual” (SPV);
  • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Este important de retinut faptul ca la depunerea declaratiei nu exista obligatia de a anexa documentele doveditoare ale veniturilor realizate. Fac exceptie persoanele fizice nerezidente care obtin venituri in Romania, care trebuie sa ataseze certificatul de rezidenta fiscala. 

In cazul in care declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, aceste documente se ataseaza in format electronic. 

 

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat ofera servicii juridice in domeniul dreptului fiscal, un domeniu legislativ marcat de instabilitate si frecvente modificari.

Oferim consultanta juridica in privinta obligatiilor fiscale ale contribuabililor, in legatura cu planurile si strategiile de investitii in Romania prin raportare la prevederile legale in materie de impozit pe profit, impozit pe venit, impozite locale, impozit pe dividende, precum si asistarea si reprezentarea clientilor atat in fata autoritatilor fiscale, cat si a instantelor de judecata competente.