Ordinul Ministerului Culturii nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabila si emiterea acordului scris, in cazul executarii lucrarilor, in conditiile prevazute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, a fost publicat in Monitorul Oficial – Partea I cu nr. 684/31.07.2020.  

Acest ordin reglementeaza modalitatea de realizare și formatele necesare comunicarii notificarii prealabile și emiterii acordului scris, prevazut la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care se aplica in cazul constructiilor monumente istorice si al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, asupra carora se executa lucrarile prevazute la art. 11 alin. (2) din aceeasi lege.

Astfel, in cazul constructiilor monumente istorice si al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale si a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si in baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care contine conditiile si termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari.

Acordul scris se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrării notificarii la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit.

In mod concret, in cazul in care proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului avand regimul juridic prevazut la art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 3037/2020 și/sau imputerniciti ai acestora intentioneaza sa execute lucrari la imobilele clasificate ca monumente istorice,  acestia au obligatia depunerii unei notificari prealabile, conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3037/2020, impreuna cu documentatia aferenta enumerata in cadrul acestei anexe.  concomitent la directia judeteană pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si la primaria in a carei raza teritoriala se situează imobilul ce face obiectul intervenției.

Notificarea prealabila si documentatia aferenta, prevazute mai sus, se pot depune si in format electronic la adresele si in conditiile comunicate de catre serviciile publice deconcentrate. Este de asemenea important de retinut faptul ca acordul scris prevazut la art. 2 alin. (3) lit. a)  din Ordinul nr. 3037/2020 este valabil 24 de luni de la data emiterii.

Cu o prezenta activa pe piata avocaturii de business, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat a consiliat de-a lungul timpului un numar impresionant de clienti, inclusiv dezvoltatori, retaileri, investitori, institutii financiare. Echipa noastra a reusit sa creeze si sa mentina o conexiune de succes intre practica imobiliara si a constructiilor si alte domenii de activitate, cum ar fi dreptul societar si comercial, infrastructura, sau dreptul bancar si fiscal, fapt apreciat in mod deosebit de clientii nostri.