In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din data de 14 august 2020 a fost publicata Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii–cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Legea nr. 175/2020 urmeaza sa intre in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii sale in Monitorul Oficial, respectiv la data de 12 octombrie 2020.

Principalele modificari si elemente noi aduse de Legea nr. 175/2020 sunt urmatoarele :

1.Extinderea listei beneficiarilor dreptului de preemtiune si modificarea rangului acestora. Astfel, noua lege instituie sapte categorii (ranguri) de preemptori, iar instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale, in ordinea de preferinta stabilita de lege.

2.Instituirea unor conditii specifice pentru cumparatorii terti: in situatia in care titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, instrainarea acestuia catre terti se va face sub conditia ca acestia sa aiba domiciliul/sediul social situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare si sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, iar in cazul persoanelor juridice, acestea sa prezinte dovezi din care sa reiasa ca, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezinta venit din activitati agricole;    

3.Instituirea obligatiei de a pastra si respecta destinatia agricola a terenului. Proprietarii vor avea obligatia sa utilizeze terenul exclusiv in vederea desfasurarii activitatilor agricole de la data cumpararii, iar in situatia in care pe terenul agricol exista investitii agricole pentru culturile de pomi, vita de vie, hamei si irigatii exclusiv private se va pastra destinatia agricola a acestei investitii.

4.Instituirea obligatiei de a pastra proprietatea asupra terenului agricol extravilan minim 8 ani de la data dobandirii, sub sanctiunea platii unui impozit penalizator de 80%  din suma ce reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, in baza grilei notariale din respectiva perioada. Prevederile se aplica si in cazul in care terenul ce face obiectul tranzactiei apartine unei societati reprezentand mai mult de 25% din activele acesteia, iar actionarii decid sa vanda pachetul de control inainte de implinirea celor 8 ani.

Este important de retinut faptul ca noua lege stabileste un termen mai lung de exercitare a dreptului de preemptiune, acesta fiind prelungit de la 30 de zile calendaristice la 45 de zile lucratoare de la data afisarii ofertei de vanzare de catre primarie.

Sanctiunile pentru nerespectarea procedurii prevăzute Legea nr. 175/2020 sunt nulitatea absoluta a contractului de vanzare incheiat cu nerespectarea dreptului de preemtiune sau fara obtinerea avizelor de specialitate, precum și amenzi cuprinse intre 100.000 si 200.000 lei.

Cu o activitate continua de peste doua decenii pe piata serviciilor juridice din Romania, OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat va poate asista, reprezenta și ghida din punct de vedere juridic, astfel incat sa va puteti conduce afacerea fara grija tuturor aspectelor si procedurilor legale ce trebuie indeplinite sau respectate si care sunt intr-o continua schimbare.