De regula, activitatile salariatului in indeplinirea sarcinilor de serviciu se desfasoara la sediul sau punctul de lucru al angajatorului.

Munca la domiciliu este reglementata de Codul muncii in cadrul Titlului II, Capitolul IX, iar regulile de desfasurare a activitatii de catre salariat in regim de telemunca sunt prevazute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

Contractul individual de munca la domiciliu este o varietate de contract de munca care are ca specific un alt loc al muncii decat la sediul principal sau secundar al angajatorului.

Pentru desfasurarea muncii la domiciliu se incheie asadar contract individual de munca la domiciliu, care, potrivit art. 109 din Codul muncii republicat, se incheie numai in forma scrisa si va contine in mod obligatoriu, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele clauze :

  • precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;
  • programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;
  • obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Conform art. 108 alin. (1) din Codul muncii, republicat, sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin.

Asadar, salariatii cu munca la domiciliu sunt aceia care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin prin incheierea unui contract individual de munca ce prevede munca la domiciliu.

De esenta contractului individual de munca la domiciliu este ca salariatii lucreaza la domiciliu, nu in alt loc, asa incat prestarea in alt loc a muncii decat la domiciliu ar inlatura specificul acestui tip de contract de munca. In consecinta, in cazul muncii la domiciliu intre angajator si salariat se incheie un anumit tip de contract individual de munca respectiv contract individual de munca la domiciliu.

Este important de retinut faptul ca programul Revisal nu permite inregistrarea modificarii unui contract individual de munca in contract de munca la domiciliu, astfel incat pentru ca salariatul sa isi desfasoare munca la domiciliu exista posibilitatea incetarii contractului individual de munca existent si incheierii unui nou contract, contract individual de munca la domiciliu, in care sa fie specificat faptul ca locul muncii este stabilit la domiciliul salariatului.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat are ca domeniu de activitate si solutionarea unor probleme diverse de dreptul muncii, oferind astfel solutii benefice atat angajatului cat si angajatorului pentru ca acestia sa evite consecinte neplacute derivate din nerespectarea sau neindeplinirea prevederilor dreptului muncii. Oferim consultanta, asistenta juridica si reprezentare in probleme de natura legala ce vizeaza angajatorul sau angajatul.