Este important de stiut faptul ca actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane.

Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei.

Cetateanul roman este obligat ca in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cu exceptia celor care au redobandit cetatenia romana, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu, asistati de unul dintre parinti sau, dupa caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala. In cazul in care parintii au domicilii diferite in tara, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.

Pentru persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, ai caror parinti au domiciliul in strainatate, cererea de transcriere a certificatelor de nastere se depune la primaria ultimului loc de domiciliu avut de parinti in Romania, iar in cazul in care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre parinti.

Pentru cetatenii romani cu varsta peste 18 ani care au domiciliul in strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara, iar daca nu au avut domiciliul in Romania, cererea se adreseaza primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

In cazul transcrierii certificatului de casatorie, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au domicilii diferite in tara, la oricare dintre cele doua primarii pe raza carora acestia isi au domiciliul.

Nu in cele din urma, in cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unitatii administrativ- teritoriale de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana decedata.

Datorita experientei acumulate in realizarea cu succes a diverselor proceduri privind obtinerea eliberarii sau a transcrierii actelor sau certificatelor de stare civila, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat va asigura asistenta si reprezentare si efectueaza pentru dumneavoastra toate demersurile necesare pentru transcrierea in Romania a actelor dumneavoastra de stare civila emise de autoritatile straine.