La jumatatea anului 2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative care interzice, incepand cu data de 21 iulie 2019, emiterea de actiuni la purtator si care ofera un termen de 18 luni pentru convertirea acţiunilor la purtator deja emise.

Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului obliga societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni inregistrate in Registrul comertului sa faca conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si sa depuna actul constitutiv actualizat la Ofi­ciul Registrului Comertului.

Este important de retinut faptul ca nein­deplinirea obligatiei de conversie atrage dizol­varea compa­niei. Conform legii, termenul limita pentru convertirea actiunilor la purtator este data de 21 ianuarie 2021, termen care se va implini in curand.

Acţiunile la purtator sunt acele actiuni in care elementele de identificare ale titularului nu sunt mentionate in titlu. Asadar, titularul actiunii este posesorul acesteia, prin urmare detine drepturile aferente actiunii, dreptul de proprietate putand fi transmis prin simpla instrainare a titlului, dupa cum prevede legea 31/1990 a societatilor comerciale. Noua lege a spalarii banilor, care transpune in legislatia interna o directiva a UE, interzice insa actiunile la purtator.

Astfel, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii (21 iulie 2019), societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni inregistrate in registrul comertului au obligatia sa efectueze toate demersurile pentru a realiza conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative si sa depuna actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comertului pentru a evita sanctiunea dizolvarii acestora.

Daca actiunile la purtator existente la 20 iulie 2019 nu vor fi depuse la firme pana la 21 ianuarie 2021, acestea vor fi anulate automat si capitalul social va fi redus in mod corespunzator. In cazul celor depuse, conversia trebuie facuta in exact acelasi termen.

Anterior aparitiei Legii 129/2019, legislatia societatilor prevedea ca actiunile pot fi nominative sau la purtator. Actiunile la purtator puteau exista numai in societati pe actiuni sau in societati in comandita pe actiuni.

Legea 129/2019 asigura astfel transpunerea in legislatia interna a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului. In esenta, luarea acestei masuri este necesara pentru a se asigura o transparenta adecvata a structurii capitalului social si a se identifica cu usurinta persoanele fizice care isi exercita controlul in cadrul societatilor.

Cu o activitate profesionala de peste doua decenii consacrata preponderent dreptului societatilor comerciale si al afacerilor, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera consultanta juridica, asistenta si reprezentare in privinta oricarui aspect legat de constituirea, dezvoltarea activitatii sau suspendarea, dizolvarea ori instrainarea unei societati comerciale.