In orice contract pe care il incheiati cu partenerii dumneavoastra de afaceri este foarte important sa includeti o prevedere  referitoare la sumele pe care partile trebuie sa le plateasca in cazul in care acestea nu isi indeplinesc obligatiile asumate (“dobanzile penalizatoare”).

Astfel, in raporturile de afaceri, pot aparea situatii care sa produca dobanzi penalizatoare atunci cand furnizorul de bunuri si/sau servicii livreaza bunurile/presteaza serviciile in conformitate cu prevederile contractual (calitate, scadenta, numar etc), dar nu primeste in schimb suma datorata la termenul stabilit.

Potrivit legii (art. 1535 din Codul civil), dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii efective. Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:

  • dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre client a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;
  • daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
  • daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data.

In ceea ce priveste nivelul dobanzii penalizatoare, daca partile nu au prevazut in contract un nivel agreat de comun acord al dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit dispozitiilor din Ordonanta Guvernului nr 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.

Potrivit acestei ordonante, in raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante rata dobanzii legale penalizatoare (datorata de client si calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei) se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, plus opt puncte procentuale.

Partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat – in acest caz, dobanzile penalizatoare se calculeaza prin raportare la suma scadenta.

In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, in sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, dobanda nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an. Orice clauza prin care se incalca aceasta dispozitie este nula de drept. In acest caz, creditorul este decazut din dreptul de a pretinde dobanda legala. 

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat, cu o experienta relevanta in domeniul consultantei juridice si a reprezentarii intereselor clientilor in diferite domenii ale dreptului, va ofera asistenta legala de care aveti nevoie pentru orice problema privind negocierea, incheierea sau modificarea contractelor comerciale incheiate de compania dumneavoastra, precum si pentru infiintarea, modificarea sau dizolvarea societatilor comerciale.