Inactivitatea unei societăți comerciale este o situatie care poate aparea pe parcursul existentei societatii si poate avea diferite cauze. Din punct de vedere procedural, declararea inactivitatii societatii se va face la organele teritoriale competente din cadrul ANAF.  

Potrivit ANAF, există mai multe situații care generează inactivitatea fiscală. Totodată, trebuie menționat și faptul că contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;   

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia

c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat                                   

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comertului                                                         

e)durata de funcţionare a societătii este expirată                                                                                                     

f)societatea nu mai are organe statutare                                                                                                                                              

g) durata deţinerii spatiului cu destinaţia de sediu social este expirată

Declararea în inactivitate a contribuabililor care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu își indeplinesc nicio obligație declarativa, nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere.

Totodată, nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, depun declaraţiile fiscale până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

In vederea declararii ca inactiva a unei societati, va fi nevoie de depunerea urmatoarelor de documente:

1.Cererea de înregistrare (original)                                                                                                              

2.Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani            
3.Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor (original)      
4.Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii       
5.Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original)

Este important de retinut faptul ca pe perioada de inactivitate, se poate opta fie pentru depunerea declaratiilor fiscale pe 0, fie se poate alege regimul derogatoriu, aprobat prin Ordinul nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

De peste doua decenii, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat este alaturi de clientii sai, persoane fizice si companii de prestigiu, acordand consultanţă juridică efectiva si eficienta în ceea ce priveşte raportul contribuabilului cu autorităţile publice centrale şi cele locale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.