Regulamentul de ordine interioara contine reguli cu caracter obligatoriu, ce trebuie respectate de catre toti angajatii, cat si de angajator. El este intocmit de angajator in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice de catre acesta, dupa consultarea cu sindicatul sau cu reprezentantii angajatilor.

Deși Codul Muncii reglementează relațiile dintre angajat și angajator, un regulament de ordine interioara este un act obligatoriu, absolut necesar, deoarece conține normele și procedurile ce trebuie respectate în cadrul companiei, unele atât de specifice activității, încât Codul Muncii nu le poate cuprinde. Acestea, la fel ca prevederile din Codul Muncii, trebuie respectate atât de angajați, cât și de angajator.

Este important de mentionat faptul ca in prezent, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 37/2021, a fost eliminata obligația microîntreprinderilor care au mai putin de 9 salariati de a întocmi un regulament intern.

Desi Codul Muncii nu prevede sanctiuni pentru neintocmirea regulamentului intern, totusi, in cazul unui control, inspectorii de munca vor dispune masura intocmirii acestuia.
In cazul in care angajatorul nu respecta masurile dispuse de inspectori, va fi sanctionat cu o amenda intre 3.000 si 10.000 de lei.

Prevederile regulamentului intern se aplica tuturor salariatilor, indiferent de natura contractului individual de munca si de functia detinuta, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii (conventii civile), personalului de la alte societati care lucreaza ca detasati sau delegati in cadrul firmei, precum si elevilor sau studentilor care efectueaza practica in cadrul companiei.

Regulamentul intern se aduce la cunostinta tuturor salariatilor, aspect care revine in sarcina angajatorului si isi produce efectele fata de toti angajatii din momentul instiintarii acestora.
Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern, se mentioneaza in Codul Muncii.

De asemenea, regulamentul intern poate contine orice fel de masuri, reguli, norme de conduita, politici interne sau proceduri pe care angajatorul le doreste cu conditia ca acestea sa nu contravina legislatiei muncii, prevederilor din contractul individual de munca sau cel colectiv si nu poate stabili drepturi inferioare celor din prevederile legale sau contractuale.

In ceea ce priveste sanctiunile, nerespectarea regulamentului intern de catre salariati poate fi sanctionata disciplinar, iar sanctiunile care se aplica in acest caz pot fi mentionate chiar in cadrul regulamentului.

Dreptul muncii este unul dintre domeniile principale de practica ale OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat. Echipa de avocati ai cabinetului acorda consultanță şi asistenţă juridică angajatorilor în vederea încheierii contractelor de muncă, redactarea de clauze specifice contractelor de muncă, respectiv clauze de confidențialitate, de neconcurență, formare profesională, precum si suport pentru redactarea Regulamentelor de ordine interioara.