Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 1468/2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 933 din 12.10.2020.

Conform acestui act normativ, au fost publicate noile modele de acte necesare obtinerii somajului tehnic. Avand in vedere recentele hotarari ale autoritatilor de a restrictiona sau de a inchide anumite sectoare de activitate se reactiveaza procedura de decontare a somajului tehnic avand in vedere prevederile art. XII din OUG nr. 30/2020 urmata de multiple modificari.

Astfel a fost inlocuita Anexa 1 la Ordinul 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020. 

Prin Ordinul MMPS nr. 1468/2020 se reactualizeaza formularele ce trebuie completate de catre angajatorii ce solicita decontarea acestei indemnizatii. Tot cu aceasta ocazie, sunt enumerate punctual domeniile de activitate restrictionate si perioada de aplicare a restrictiilor.

Documentele modificate sunt:

  • Declaratie pe propria raspundere cu obiectul de activitate supus restrictiei;
  • Declaratia pe propria raspundere ca exista o restrictie impusa de autoritatile competente judetean sau la nivelul Municipiului Bucuresti.

Reamintim faptul ca initial lista persoanelor salariate ce beneficiaza de indemnizatie pentru somaj tehnic decontat conform dispozitiilor OUG 30/2020, in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei de somaj tehnic, trebuia depusa de angajator, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social:

  • Cerere semnata si datata de reprezentantul legal;
  • Declaratie pe propria raspundere;
  • Lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat are o indelungata experienta si traditie in domeniul serviciilor juridice. Cabinetul nostru ofera asistenta juridica si reprezentare intr-o multitudine de proceduri si situatii juridice de dreptul muncii si arii conexe dreptului muncii.

Oferim asistenta la incheierea contractului individual de munca (contract individual de munca pe durata nedeterminata sau durata determinata) precum si asistenta juridica si reprezentare in negocierea unor clauze speciale in contractul individual de munca, precum: clauza de neconcurenta (indemnizatia de neconcurenta), clauza de mobilitate (prestatii suplimentare in natura si bani), clauza de confidentialitate (plata daunelor-interese) sau perioada de proba la incheierea contractului individual de munca.